Test numer 12 - tryb nauki

Zaznacz pole    przy wybranej przez siebie odpowiedzi.
W wyskakującym okienku dowiesz się, czy znasz odpowiedź wraz z krótkim komentarzem.

Znajdziesz tutaj te same pytania, co w teście na egzamin teoretyczny, ale poustawiane w innej kolejności.


P O W O D Z E N I A !

1 ) Kierujący rowerem powinien w pierwszej kolejności jechać po:
a) drodze dla rowerów, po chodniku, po poboczu  
b) drodze dla rowerów, po poboczu, po jezdni  
c) drodze dla rowerów, po jezdni, po poboczu  

2 ) Przejeżdżając przez skrzyżowanie, gdzie ruch jest kierowany, prędkość jazdy należy:
a) dostosować do prędkości innych pojazdów  
b) dostosować do prędkości najwolniej jadącego pojazdu  
c) maksymalnie zmniejszyć  

3 ) Zabrania się wyprzedzania:
a) pojazdów uprzywilejowanych w każdym przypadku  
b) jeżeli wyprzedzający może w trakcie tego manewru utrudnić ruch innym pojazdom  
c) poza obszarem zabudowanym  

  Dalej