Test numer 11 - tryb nauki


13 ) W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:
a) ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem numer 3  
b) ustępuje pierwszeństwa tramwajowi z numerem 2  
c) jedzie jako pierwszy  

14 ) Widząc te znaki kierujący pojazdem:
a) ma pierwszeństwo przejazdu przed pojazdami jadącymi z przeciwka na zwężonym odcinku drogi  
b) jest obowiązany do ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym z przeciwka na zwężonym odcinku drogi  
c) ma pierwszeństwo na najbliższym skrzyżowaniu  


15 ) Omdlenie mija najszybciej, gdy poszkodowany:
a) znajduje się w pozycji półsiedzącej  
b) leży na plecach z uniesionymi rękami i nogami  
c) leży na boku