Test numer 10 - tryb nauki


10 ) W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:
a) pojedzie jako pierwszy  
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3  
c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2  

11 ) Droga to:
a) wydzielony pas terenu, składający się z jezdni, pobocza, torowisk, przeznaczony do ruchu pojazdów, a także do ruchu pieszych  
b) inaczej jezdnia ograniczona krawężnikiem lub poboczem  
c) wyłącznie jezdnia z chodnikiem  

12 ) Rower nie musi być wyposażony w:
a) bagażnik  
b) światło pozycyjne z przodu  
c) przynajmniej jeden sprawnie działający hamulec  

  Dalej