Test numer 9

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


REKLAMY


REKLAMY
1) Osoba niepełnosprawna, która idzie po drodze dla rowerów:
a) nie może z niej korzystać - popełnia wykroczenie,
b) ma pierwszeństwo przed rowerzystą,
c) może z niej korzystać, ale musi ustąpić pierwszeństwa rowerzystom.


2) Skrzyżowanie, to przecięcie się:
a) dróg na różnych poziomach,
b) drogi twardej z drogą gruntową,
c) w jednym poziomie dróg mających jezdnie.
policjant gwiżdże


3) Czy rowerzysta dojeżdżając do skrzyżowania, może poruszać się środkiem zajmowanego pasa ruchu?
a) nie, bo popełnia wykroczenie,
b) tylko wtedy, kiedy pas ruchu po którym jedzie umożliwia przejazd przez skrzyżowanie w co najmniej dwóch kierunkach,
c) tak, zawsze.


4) Rowerzysto widzisz ten znak i jedziesz z prędkością mniejszą niż 30 km/h. Którym pasem pojedziesz?
a) prawym,
b) lewym,
c) obojętne, bo i tak pojazdy jadące szybciej mogą mnie wyprzedzać z dowolnej strony.
początek pasa ruchu powolnego

5) Ten znak to:
a) miejsce wyłączone z ruchu wszelkich pojazdów,
b) miejsce parkingowe,
c) linia oznaczająca przystanek komunikacji publicznej.
linia przystankowa

6) Pojazd szynowy może być wyprzedzany:
a) tylko z jego prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie, lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej,
b) tylko z jego lewej strony,
c) rowerzyście nie wolno wyprzedzać pojazdu szynowego.


7) Rower musi być obowiązkowo wyposażony w:
a) przynajmniej jeden skutecznie działający hamulec,
b) światło odblaskowe barwy czerwonej w kształcie trójkąta umieszczone z tyłu,
c) migające światło mijania barwy białej umieszczone z przodu.


8) Który znak informuje o drodze dla rowerów?
a)
b)c)
przejazd dla rowerzystów zakaz wjazdu rowerów droga dla rowerów9) Kierujący rowerem zbliżając się do przejazdu kolejowego, oraz przejeżdżając przez przejazd:
a) musi zawsze się zatrzymać,
b) jest obowiązany zachować szczególną ostrożność,
c) przed wjechaniem na tory na przejeździe strzeżonym, może nie sprawdzać czy nadjeżdża pociąg - jest przecież dróżnik.


10) Rowerzysta widząc ten znak:
a) powinien być przygotowany do wjechania na sąsiedni, lewy pas ruchu,
b) powinien być przygotowany do skręcenia na skrzyżowaniu w lewo,
c) może bez obawy jechać nadal tym pasem ruchu, ponieważ rowerzystów on nie dotyczy.
strzałka naprowadzająca w lewo


11) Nie wolno wyprzedzać:
a) na wszystkich skrzyżowaniach dróg i bezpośrednio przed nimi,
b) na przejazdach kolejowych i tramwajowych oraz bezpośrednio przed nimi,
c) na skrzyżowaniach typu rondo.

12) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 2-1-3,
b) 2-3-1,
c) 3-1-2.
skrzyżowanie równorzędne z tramwajem

13) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) pojedzie jako pierwszy,
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2,
c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3.
skrzyżowanie ze znakami

14) W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:
a) ma pierwszeństwo przed tramwajem z numerem 2,
b) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3,
c) jedzie jako pierwszy.
skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną

15) W razie uczestnictwa w wypadku drogowym, gdy są ofiary rowerzysta powinien:
a) usunąć niezwłocznie pojazdy z jezdni,
b) udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,
c) odjechać - bez uprawnień nie wolno opatrywać rannych.wstecz