Test numer 8

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).

P O W O D Z E N I A !

REKLAMY
1) Jeżeli obok jezdni jest równoległa droga dla rowerów, to rowerzyście:
a) wolno jechać po jezdni,
b) zabrania się jechać po jezdni,
c) wolno jechać po jezdni, jeżeli znak tego nie zabrania.


2) Przechodzenie przez jezdnię jest zabronione:
a) w miejscach oddalonych powyżej 100 metrów od przejścia dla pieszych,
b) na skrzyżowaniach,
c) bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem, w tym również na przejściach dla pieszych.
policjant gwiżdże


3) Kierujący rowerem dojeżdżając do skrzyżowania, w pierwszej kolejności stosuje się do:
a) poleceń wydawanych przez znajdującego się tam policjanta,
b) wyświetlanych sygnałów świetlnych,
c) znaków drogowych pionowych.


4) Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym oznakowanym przy pomocy tylko takiego znaku, pierwszeństwo przejazdu mają:
a) pojazdy nadjeżdżające z Twojej prawej strony,
b) pojazdy samochodowe,
c) pojazdy znajdujące się już na tym skrzyżowaniu - rondzie.
ruch okrężny5) Znak ten oznacza:
a) odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym,
b) pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi,
c) pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka.
pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka


6) Do obowiązkowego wyposażenia roweru należą m.in:
a) błotnik,
b) bidon (pojemnik na picie),
c) dzwonek (sygnał dźwiękowy).


7) Karta rowerowa uprawnia do kierowania:
a) motorowerem,
b) quadem lekkim, jeśli kierujący nie przekracza prędkości 30 km/h,
c) rowerem.


8) Który z tych znaków zabrania ruchu na drodze?
a)
b)c)
B-2 zakaz wjazdu B-1 zakazuje ruchu w obu kierunkach b-20 STOP9) Przejeżdżanie przez linię przerywaną, wyznaczającą oś jezdni lub pas ruchu, jest:
a) dozwolone,
b) dozwolone, ale wyłącznie przy wyprzedzaniu,
c) zabronione.10) Znak ten oznacza:
a) nakaz skręcania w lewo,
b) zakaz skręcania w prawo,
c) zakaz skręcania w lewo.
B-21 zakazuje skrętu w lewo11) Rowerzyście zabrania się zawracania:
a) kiedy mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze, lub ruch ten utrudnić,
b) wszędzie,
c) na skrzyżowaniu dróg.

12) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 2-1-4-3,
b) 2-4-3-1,
c) 2-3-4 i 1.
skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

13) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) pojedzie jako pierwszy,
b) ustępuje pierwszeństwa tylko tramwajowi numer 2,
c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3.
skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

14) W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:
a) ma pierwszeństwo przed tramwajem z numerem 3,
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2,
c) jedzie jako drugi.
skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

15) Przy tamowaniu niewielkich krwotoków można zastosować:
a) ucisk poniżej miejsca krwawienia,
b) uniesienie do góry zranionej kończyny,
c) opaskę uciskową na ranę.


REKLAMY
wstecz