Test numer 7

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).

P O W O D Z E N I A !


REKLAMY


REKLAMY
1) Gdy wzdłuż drogi nie ma ścieżki rowerowej, to rowerzysta powinien poruszać się po:
a) lewej stronie jezdni,
b) dowolnej stronie jezdni,
c) poboczu.

2) Jadąc wzdłuż po chodniku, kierujący rowerem:
a) musi zawsze ustąpić pierwszeństwa pieszemu,
b) może poruszać się z dowolną prędkością,
c) powinien ustąpić pierwszeństwa tylko osobom z widocznym kalectwem.
policjant pisze

3) Poza obszarem zabudowanym, po zmroku, należy nosić elementy odblaskowe:
a) tylko do ukończenia 10 roku życia,
b) w każdym wieku,
c) tylko do chwili ukończenia 15 lat.
4) Kierujący rowerem widząc ten znak:
a) powinien jechać prosto przez skrzyżowanie,
b) może (z zachowaniem szczególnej ostrożności), skręcić w prawo na skrzyżowaniu,
c) wjedzie na drogę jednokierunkową.
znak C-5 nakazuje jazdę prosto
5) Przedstawiony znak informuje, że miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych przez jezdnię znajduje się:
a) w odległości do 100 metrów od znaku,
b) w odległości 10 metrów od znaku,
c) bezpośrednio za znakiem.
znak D-6 informuje, że w tym miejscu jest przejście dla pieszych


6) Wyjeżdżając z boiska szkolnego na drogę, rowerzysta:
a) ma pierwszeństwo przed tramwajem nadjeżdżającym z jego lewej strony,
b) włącza się do ruchu,
c) ma pierwszeństwo przed innym rowerzystą nadjeżdżającym z jego prawej strony.


7) Będąc wyprzedzanym, kierujący rowerem:
a) nie może zwiększać prędkości w trakcie wyprzedzania,
b) powinien się zatrzymać,
c) powinien zawsze zmniejszyć prędkość.


8) Który z tych znaków ostrzega przed rowerzystami?
a)
b)c)
C-13 droga dla rowerów znak B-9 znak zakazuje wjazdu rowerów znak A-24 ostrzega przed rowerzystami9) Rowerzyści mogą wyprzedzać samochody z ich prawej strony:
a) zawsze, kiedy tylko jest taka okazja,
b) nigdy, w żadnym wypadku,
c) kiedy samochody wolno jadą w korku.10) Przedstawiony znak informuje o:
a) zakazie jazdy na wprost dla pojazdów jednośladowych,
b) nakazie jazdy prosto lub w prawo,
c) rozwidleniu jezdni na dwa kierunki jazdy.
znak C-6 nakazuje jazdę prosto lub w prawo11) Czerwone światło odblaskowe z tyłu roweru jest obowiązkowe. Nie może ono być w kształcie:
a) koła,
b) kwadratu,
c) trójkąta.

12) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) pojedzie jako pierwszy,
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi numer 2,
c) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi z numerem 3.
skrzyżowanie równorzędne

13) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 2-1-3,
b) 1-2-2,
c) 2-3-1.
skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

14) W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:
a) ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3,
b) ustępuje pierwszeństwa tramwajowi z numerem 2,
c) jedzie jako drugi.
skrzyżowanie z sygnalizacją i tramwajem

15) Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy:
a) udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta,
b) natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie,
c) nie dotykać ofiary, wezwać pomoc.wstecz