Test numer 6

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).

P O W O D Z E N I A !

REKLAMY
1) Czy rowerzysta ma prawo korzystać z ronda, na którym są dwa i więcej pasy ruchu:
a) nie,
b) tak, ale tylko z takiego, na którym ruch jest kierowany,
c) tak.


2) Dopuszcza się zawracanie na:
a) autostradzie i drodze ekspresowej,
b) skrzyżowaniu lub miejscu do tego przeznaczonym znajdującym się na drodze ekspresowej,
c) moście, wiadukcie, w tunelu lub drodze jednokierunkowej.
policjant pokazuje


3) Kierujący rowerem nie może wjechać:
a) na drogę objętą zakazem ruchu pieszych,
b) do strefy zamieszkania,
c) na drogę ekspresową.4) Znak ten:
a) rozdziela pasy ruchu o tym samym kierunku,
b) bezwzględnie zabrania wyprzedzania,
c) rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych.
linia oddzielająca pasy ruchu o kierunkach przeciwnych


5) Ten znak nazywa się:
a) ustąp pierwszeństwa,
b) droga z pierwszeństwem,
c) uwaga skrzyżowanie.
A-5 ostrzegajacy przed skrzyżowaniem

6) Osoba dorosła z dzieckiem do lat 10, jadące na rowerach:
a) powinni jechać jezdnią przy jej prawej stronie,
b) mogą poruszać się po jezdni, ale pod warunkiem, że osoba dorosła ma kartę rowerową,
c) powinni w pierwszej kolejności jechać chodnikiem.


7) Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone:
a) wyłącznie na przejściach z sygnalizacją świetlną,
b) w dowolnym miejscu, najkrótszą drogą pod warunkiem, że nie zbliża się tramwaj,
c) w miejscach do tego wyznaczonych.


8) Który znak informuje o pierwszeństwie dla nadjeżdżających z przeciwka?
a)
b)c)
B-31 wskazuje pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka A-20 ostrzega o odcinku drogi z ruchem dwukierunkowym D-3 informuje o drodze jednokierunkowej9) Pieszym zabrania się wchodzenia na tory na przejeździe kolejowym, jeżeli:
a) podnoszenie zapór lub półzapór nie zostało zakończone,
b) opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte,
c) za przejazdem nie ma warunków do kontynuowania ruchu.10) Znak ten oznacza, że z drogi tej:
a) są obowiązani korzystać kierujący rowerami,
b) są obowiązani korzystać kierujący rowerami wielośladowymi o szerokości ponad 0,9 metra,
c) mogą korzystać kierujący wszelkimi rowerami, włącznie z wózkami rowerowymi.
znak nakazu C-13: droga dla rowerów11) Jeżeli na jezdni, w związku z prowadzonymi robotami drogowymi, umieszczone są znaki poziome barwy białej i żółtej, to:
a) oznakowanie białą barwą ma zastosowanie w pierwszej kolejności przed oznakowaniem barwą żółtą,
b) oznakowanie barwą żółtą obowiązuje przed oznakowaniem barwą białą,
c) oznakowanie barwą żółtą służy tylko pojazdom obsługującym roboty drogowe i nie ma zastosowania wobec innych pojazdów.

12) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) pojedzie jako pierwszy,
b) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi numer 4,
c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3.
skrzyżowanie równorzędne z tramwajem

13) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 3-2-1,
b) 1-2-3,
c) 2-1-3.
droga z pierwszeństwem jest łamana

14) W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:
a) ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3,
b) ustępuje pierwszeństwa tramwajowi z numerem 2,
c) jedzie ostatni.
skrzyżowanie ze światłami i tramwajem

15) Krwotoki zewnętrzne należy tamować:
a) uciskiem na ranę,
b) nie należy tamować,
c) opaską uciskową.


REKLAMY
wstecz