Test numer 5

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


REKLAMY


REKLAMY
1) Kierujący rowerem, poruszając się w strefie zamieszkania, ma obowiązek:
a) poruszać się z prędkością 20 km na godzinę,
b) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania, lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu,
c) poruszać się środkiem jezdni.


2) Postój pojazdu jest zabroniony:
a) na moście, wiadukcie, w tunelu,
b) w obszarze zabudowanym na wszystkich drogach z pierwszeństwem przejazdu,
c) na ulicy jednokierunkowej.
policjant pokazuje


3) Przed rozpoczęciem wyprzedzania, kierujący rowerem powinien upewnić się, czy:
a) wyprzedzany pojazd zjechał na prawo,
b) pojazd nadjeżdżający z przeciwka ustąpił mu pierwszeństwa przejazu,
c) nie utrudni ruchu innym pojazdom.4) Przedstawiony znak oznacza wjazd:
a) do strefy zamieszkania,
b) na teren objęty ochroną zabytków,
c) na obszar zabudowany.
D-42 obszar zabudowany


5) Widząc ten znak, kierujący rowerem:
a) nie może wjechać na drogę oznaczoną tym znakiem,
b) ma obowiązek poruszać się wyłącznie poboczem tak oznaczonej drogi,
c) może jechać jezdnią, ale jak najbliżej jej krawędzi.
D-7 znak informujący rowerzystów że na tą drogę nie wolno im wjechać


6) Kartę rowerową wydaje dziecku, które wykazało się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęło wymagany wiek 10 lat:
a) egzaminujący dziecko policjant ruchu drogowego,
b) nauczyciel wychowania komunikacyjnego,
c) dyrektor szkoły.


7) Wymijanie jest zabronione:
a) na przejściu dla pieszych o ruchu niekierowanym,
b) na ulicy jednokierunkowej,
c) na zakręcie oznaczonym znakiem ostrzegawczym.


8) Który znak informuje o zakazie skrętu w prawo?
a)
b)c)
B-22 znak zakazujący skrętu w prawo A-1 znak ostrzegający przed niebezpiecznym zakrętem w prawo C-1 znak nakazujący skręt w prawo przed znakiem9) Zasada ruchu prawostronnego polega na tym, że rowerzysta powinien jechać:
a) po prawej jezdni,
b) możliwie blisko prawej krawędzi jezdni,
c) środkiem prawej strony jezdni.10) Znak ten oznacza:
a) szlak rowerowy krajowy,
b) ścieżkę (drogę) dla rowerów,
c) zakaz wjazdu rowerów na teren rezerwatu przyrody.
R-1 szlak rowerowy krajowy11) Kierujący rowerem może wyprzedzić pojazd, który zwalnia i sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo:
a) z jego lewej strony,
b) z jego prawej lub lewej strony,
c) tylko z jego prawej strony.

12) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) pojedzie jako pierwszy,
b) ustępuje pierwszeństwa tylko tramwajowi,
c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3.
skrzyżowanie równorzędne z tramwajem

13) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 3-1-2-4,
b) 2-3-1-4,
c) 3-2-1-4.
skrzyżowanie ze znakiami i tramwajem

14) W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:
a) ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3,
b) przejeżdża przed pojazdem z numerem 2,
c) jedzie ostatni.
skrzyżowanie równorzędne

15) Jeżeli ofiara wypadku doznała obrażeń nogi, to najlepszym sposobem doraźnego unieruchomienia tej nogi jest:
a) dowiązanie do niej gałęzi,
b) pozostawienie osoby rannej w pozycji leżącej,
c) dowiązanie nogi zdrowej do uszkodzonej szerokimi pasami materiału.