Test numer 4

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !

REKLAMY
1) Kierujący rowerem poruszający się jezdnią jednokierunkową, który chce skręcić w lewo na skrzyżowaniu:
a) powinien zbliżyć się doprawej krawędzi jezdni,
b) powinien zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni,
c) powinien jechać środkiem jezdni.


2) Kierujący rowerem w wieku do 15 lat, ma obowiązek:
a) jechać obok innego uczestnika ruchu,
b) wszelkie pakunki przewozić wózkiem rowerowym,
c) mieć przy sobie kartę rowerową i okazywać ją na żądanie policjanta.
policjant gwiżdże


3) W tej sytuacji rowerzysta:
a) może poruszać się po jezdni,
b) musi jechać wyłącznie po chodniku,
c) jadąc po chodniku, ma pierwszeństwo przed pieszymi.
dopuszczony ruch rowerów na ścieżce dla pieszych


4) Znak ten:
a) zobowiązuje kierującego do zachowania szczególnej ostrożności,
b) ostrzega o przejeździe kolejowym bez zapór,
c) ostrzega o przejeździe kolejowym bez półzapór.
znak A-21 ostrzegający przed tramwajem


5) Znak ten ostrzega rowerzystę o:
a) zakazie skrętu w prawo na skrzyżowaniu,
b) skrzyżowaniu z drogą główną,
c) dojeżdżaniu do skrzyżowania z drogą podporządkowaną dwukierunkową, po prawej stronie.
znak A-6d ostrzegający o wlocie drogi jednokierunkowej


6) Nie należą do obowiązkowego wyposażenia w rowerze:
a) dwa sprawnie działające hamulce,
b) dzwonek lub sygnał o nieprzeraźliwym dźwięku,
c) światło pozycyjne z przodu i z tyłu roweru.


7) Gdy na przejściu dla pieszych wyświetlany jest sygnał zielony, to pieszy:
a) może po takim przejściu przebiegać,
b) zawsze musi się upewnić, czy nie nadjeżdża pojazd,
c) może nie zwracać uwagi na pojazdy, gdyż mają one czerwone światło.


8) Który ze znaków informuje o pierwszeństwie na zwężonym odcinku drogi?
a)
b)c)
znak A-12a ostrzegający przed zwężeniem drogi znak B-2 zakazujący wjazdu znak D-5 informujący o pierwszeństwie na zwężeniu9) Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych jest:
a) zalecane, gdy włączona jest sygnalizacja świetlna,
b) zabronione,
c) dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym.10) Widząc ten znak, kierujący rowerem:
a) może kontynuować jazdę niezależnie od szerokości pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka,
b) może jechać dalej, jeżeli istnieje możliwość bezpiecznego przejazdu obok pojazdu jadącego z przeciwka,
c) powinien zawsze zatrzymać się jeżeli z przeciwka zbliża się pojazd.
znak B-31 pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka11) Dojeżdżając do przystanku tramwajowego z wysepką na którym stoi tramwaj, kierujący rowerem:
a) musi zawsze zatrzymać się przed przejściem dla pieszych prowadzącym na wysepkę,
b) może przejechać bez zatrzymywania się obok przystanku,
c) powinien zawsze zatrzymać się na wysokości pierwszego wagonu tramwajowego.

12) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) pojedzie jako pierwszy,
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2,
c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3.
skrzyżowanie równorzędne typu T

13) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 3-1-2,
b) 2-3-1,
c) 1-2-3.
skrzyżowanie ze znakami drogowymi

14) W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:
a) ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3,
b) ustępuje pierwszeństwa tylko tramwajowi z numerem 2,
c) jedzie ostatni.
skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

15) W razie urazu oka należy:
a) wyłącznie przemyć oko wodą,
b) wpuścić do oka krople dezynfekujące,
c) nałożyć na oko jałowy opatrunek.REKLAMY
wstecz