Test numer 30

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !

REKLAMY
1) Kierujący rowerem:
a) nie może wyprzedzać wolno jadących pojazdów w korku z ich prawej strony,
b) wyjątkowo może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych w ruchu pieszych, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do 10 lat,
c) powinien jeździć tylko po poboczu.

2) Na przejeździe dla rowerzystów, kierującemu rowerem zabrania się:
a) wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd,
b) jakiejkolwiek zmiany kierunku jazdy,
c) wymijania się z innym rowerzystą.
policjant

3) Przechodzenie przez drogę o dwóch jezdniach jest:
a) dopuszczalne poza obszarem zabudowanym, jeżeli odległość do najbliższego przejścia przekracza 50 metrów i pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pojazdom,
b) dozwolone zawsze, kiedy tylko odległość od wyznaczonego przejścia przekracza 100 metrów,
c) dozwolone na obszarze zabudowanym, tylko na przejściach dla pieszych.4) Ten znak obowiązuje:
a) na najbliższym skrzyżowaniu oraz na odcinku drogi od znaku do tego skrzyżowania,
b) na najbliższym skrzyżowaniu, a jeżeli jest umieszczony w obrębie skrzyżowania, to dotyczy tylko najbliższej jezdni przed którą się znajduje,
c) na wszystkich jezdniach na najbliższym skrzyżowaniu.
zakaz skrętu w lewo5) Znak ten oznacza:
a) przejście dla pieszych,
b) przejazd dla rowerzystów,
c) przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów.
przejazd dla rowerzystów


6) Wymijanie to między innymi przejeżdżanie obok pojazdu:
a) poruszającego się w kierunku przeciwnym,
b) nie poruszającego się,
c) poruszającego się w tym samym kierunku.


7) Wyjeżdżając z parkingu na drogę, kierujący pojazdem powinien ustąpić pierwszeństwa:
a) rowerzyście nadjeżdżającemu tylko z lewej strony,
b) motorowerzyście nadjeżdżającemu tylko z prawej strony,
c) wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z obu stron oraz pieszym.


8) Który z tych znaków informuje o pierwszeństwie przejazdu?
a)
b)c)
zakaz zatrzymywania pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka droga z pierwszeństwem9) Kierującemu rowerem zabrania się:
a) jazdy po drodze przeznaczonej tylko dla pieszych,
b) korzystać z dróg w strefie zamieszkania,
c) przewozić niewielkie pakunki.10) Widząc ten znak, umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, kierujący rowerem:
a) jest ostrzegany o nieokreślonej liczbie zakrętów,
b) jest ostrzegany o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w lewo, a drugi w prawo,
c) powinien spodziewać się pierwszego zakrętu po przejechaniu co najmniej 150 metrów.
niebezpieczne zakręty11) Piesi idący po jezdni są zobowiązani iść:
a) pojedynczo, lub wyjątkowo - dwóch pieszych może iść obok siebie po lewej stronie jezdni,
b) tylko prawą stroną jezdni,
c) dowolną stroną jezdni.

12) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 2,
b) ma pierwszeństwo przed tramwajem numer 3,
c) jedzie pierwszy.
skrzyżowanie równorzędne z tramwajem

13) W tej sytuacji kolejność przejazdu jest następująca:
a) 3-1-4-2,
b) 3-1-2-4,
c) 3-4-1-2.
skrzyżowanie ze znakami

14) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) jedzie jako pierwszy,
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2,
c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3.
skrzyżowanie ze znakami

15) W przypadku poparzenia dłoni należy:
a) polać miejsce oparzone, najlepiej alkoholem,
b) posmarować dłoń tłuszczem albo białkiem,
c) najpierw zdjąć biżuterię.

REKLAMY

wstecz