Test numer 3

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


REKLAMY
REKLAMY

1) Rowerzysta stwarza zagrożenie w ruchu:
a) jadąc nieoświetlonym rowerem w nocy,
b) wyprzedzając w terenie zabudowanym,
c) trzymając kierownicę tylko jedną ręką przy sygnalizowaniu kierunku jazdy.

2) Kierujący rowerem jest zobowiązany:
a) na skrzyżowaniach ustępować pierwszeństwa przejazdu kierującym samochodami,
b) jechać obok innego uczestnika ruchu,
c) przestrzegać zasady ruchu prawostronnego.
policjant pisze

3) Kierujący rowerem może:
a) jechać nie trzymając w rękach kierownicy,
b) przewozić inną osobę,
c) jechać po drodze przeznaczonej tylko dla pieszych.4) Rowerzysta widząc ten znak:
a) nie może zawrócić na odcinku od ustawienia tego znaku do skrzyżowania i na skrzyżowaniu,
b) nie może zawrócić tylko na najbliższym skrzyżowaniu,
c) nie może skręcić w lewo na skrzyżowaniu.
znak B-23 zakazujący zawracania5) Ten znak ostrzega o:
a) miejscu częstego występowania wypadków drogowych,
b) skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami,
c) skrzyżowaniu drogi głównej z drogą podporządkowaną.
znak A-5 ostrzega przed skrzyżowaniem dróg


6) Widząc ten znak poziomy, rowerzysta:
a) może jechać dalej tym pasem, bo ten znak poziomy go nie obowiązuje,
b) ma pierwszeństwo przed pojazdami, które poruszają się lewym pasem,
c) musi zmienić pas, ale wcześniej ma ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym po tym pasie.
znak P-9 strzałka naprowadzająca w lewo


7) Kierującemu rowerem zabrania się:
a) przejeżdżać w poprzek przez przejście dla pieszych,
b) włączać się do ruchu bez wcześniejszego zasygnalizowania zamiaru,
c) zmieniać pasy ruchu na jezdni.


8) Który ze znaków nie dotyczy przejazdu kolejowego?
a)
b)c)
A-10 przejazd kolejowy bez zapór B-1 znak zakazujący ruchu w obu kierunkach G-3 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym9) Pieszy może korzystać z drogi przeznaczonej tylko dla rowerów:
a) jedynie w razie braku chodnika lub pobocza, albo niemożności korzystania z nich, ma przy tym obowiązek ustąpienia kierującym rowerami,
b) jedynie wtedy, gdy po tej drodze nie poruszają się rowerzyści,
c) zawsze, gdyż łatwo może ustąpić miejsca kierującym rowerami.10) Widząc ten znak, rowerzysta:
a) ma pierwszeństwo przejazdu przed pieszym na najbliższym przejściu dla pieszych,
b) w odległości nie większej niż 10 metrów od znaku może spodziewać się przekraczania jezdni przez pieszych,
c) jest ostrzegany o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych.
znak A-16 ostrzega przed niedalekim przejściem dla pieszych11) Dziecko w wieku do lat 7, może przewozić na rowerze w specjalnym siodełku osoba, która:
a) ukończyła 15 lat i posiada kartę rowerową lub prawo jazdy AM,
b) ukończyła 17 lat i posiada kartę rowerową lub prawo jazdy,
c) wystarczy, że ukończyła szkołę podstawową.

12) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 3-2-1-4,
b) 3-4-1-2,
c) 2-1-4-3.
skrzyżowanie równorzędne i tramwaj

13) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 3-1-2,
b) 2-3-1,
c) 1-2-3.
skrzyżowanie ze znakami i z tramwajem

14) W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:
a) ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3,
b) ustępuje pierwszeństwa tylko tramwajowi numer 2,
c) jedzie ostatni.
skrzyżowanie ze znakami i z tramwajem

15) Najwłaściwszym sposobem zatamowania krwotoku tętniczego z przedramienia jest:
a) nałożenie opaski uciskowej,
b) nałożenie opatrunku uciskowego,
c) zgięcie kończyny w stawie łokciowym.wstecz