Test numer 29

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


REKLAMY


REKLAMY
1) Kierującemu rowerem zabrania się:
a) rozdzielania kolumny pieszych,
b) jazdy po chodniku w każdych warunkach,
c) jazdy po drogach głównych.


2) Rower powinien być wyposażony w:
a) dwa skutecznie działające hamulce,
b) światło odblaskowe barwy czerwonej w kształcie trójkąta, umieszczone z tyłu,
c) światło pozycyjne barwy białej, umieszczone z przodu.
policjant gwiżdże


3) Poruszając się w strefie zamieszkania, kierujący:
a) może zatrzymywać się tylko w wyznaczonych miejscach,
b) powinien liczyć się z tym, iż piesi mogą korzystać z całej szerokości drogi,
c) ma pierwszeństwo przed pieszymi.


4) Widząc ten znak, kierujący pojazdem powinien:
a) być przygotowanym do zatrzymania się przed przejazdem kolejowym z zaporami,
b) ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony,
c) zachować szczególną ostrożność.
skrzyżowanie dróg


5) Znak ten:
a) ogranicza prędkość jazdy do 30 km/h,
b) nakazuje jazdę z prędkością nie większą niż 30 km/h,
c) nakazuje jazdę z prędkością nie mniejszą niż 30 km/h.
prędkość minimalna


6) W świetle kodeksu drogowego nie jest pieszym:
a) osoba poruszająca się po chodniku na wózku inwalidzkim,
b) osoba w wieku do 10 lat poruszająca się na rowerze pod opieką osoby dorosłej,
c) policjant kierujący ruchem na skrzyżowaniu.


7) Kierujący stwarza zagrożenie w ruchu drogowym:
a) wyprzedzając na jezdni jednokierunkowej,
b) wyprzedzając przed wierzchołkiem wzniesienia,
c) przejeżdżając przez przejście dla pieszych.


8) Który z tych znaków informuje o miejscu przejścia dla pieszych?
a)
b)c)
przejście dla pieszych przejście dla pieszych droga dla pieszych


9) Autostrada to droga dwujezdniowa, na której:
a) nie dopuszcza się ruchu rowerów,
b) dopuszcza się ruch poprzeczny,
c) nie dopuszcza się ruchu motocykli.10) Znak ten informuje o:
a) jednym pasie ruchu,
b) jednym kierunku ruchu,
c) obowiązku jazdy prosto przez skrzyżowanie.
droga jednokierunkowa11) "Prawo o ruchu drogowym" obowiązuje:
a) tylko posiadaczy praw jazdy, kart rowerowych i motorowerowych,
b) tylko osoby kierujące pojazdami,
c) wszystkich uczestników ruchu drogowego.

12) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3,
b) ustępuje pojazdowi z numerem 2,
c) jedzie pierwszy.
skrzyżowanie równorzędne z tramwajem

13) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 2,
b) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3,
c) ustępuje pierwszeństwa motocykliście z numerem 2.
skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

14) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3,
b) jedzie jako pierwszy,
c) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 2.
skrzyżowanie ze znakami typu T

15) Opatrując ranę w której tkwi wbity przedmiot, należy go:
a) pozostawić w ranie,
b) natychmiast wyjąć,
c) docisnąć mocno do rany celem ustabilizowania.wstecz