Test numer 28

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !

REKLAMY
1) Przejeżdżanie obok innego rowerzysty poruszającego się w kierunku przeciwnym to:
a) wymijanie,
b) omijanie,
c) wyprzedzanie.

2) W zorganizowanej kolumnie rowerowej nie może jechać więcej niż:
a) 15 rowerów,
b) 10 rowerów,
c) 20 rowerów.
policjant

3) Rowerzysta skręcając w drogę poprzeczną, przez którą przechodzą piesi:
a) jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszym mimo, że nie ma tam wyznaczonego przejścia,
b) jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszym, ale tylko kiedy korzystają z przejścia dla pieszych,
c) ma przed pieszymi pierwszeństwo.4) Znak ten oznacza:
a) koniec drogi dwukierunkowej,
b) wjazd na drogę jednokierunkową,
c) obowiązek jazdy prosto przez skrzyżowanie.
nakaz jazdy prosto5) Znak ten oznacza, że:
a) droga jest zamknięta dla ruchu,
b) na drogę nie można wjechać tylko od strony umieszczenia znaku,
c) zakaz ruchu dotyczy tylko rowerów jednośladowych.
zakaz ruchu w obu kierunkach


6) Kierujący stwarza zagrożenie w ruchu:
a) ciągnąc za pojazdem sanki z dziećmi,
b) wyprzedzając na ulicy jednokierunkowej,
c) wymijając się z innym pojazdem w strefie zamieszkania.


7) Pas ruchu na jezdni jest przeznaczony do:
a) przekraczania jezdni przez pieszych,
b) poruszania się jednego rzędu pojazdów,
c) jazdy wyłącznie rowerami jednośladowymi.


8) Który ze znaków nie należy do znaków nakazu?
a)
b)c)
nakaz jazdy prosto przejście dla pieszych droga dla rowerów


9) Droga jest przeznaczona do ruchu:
a) tylko pojazdów,
b) tylko pieszych,
c) pojazdów i pieszych.10) Rowerzysta mijając ten znak:
a) może zawrócić jeszcze przed skrzyżowaniem,
b) nie może zawrócić tylko na najbliższym skrzyżowaniu,
c) może skręcić w lewo na skrzyżowaniu.
zakaz zawracania11) Szczególna ostrożność dotyczy:
a) tylko kierujących pojazdami,
b) w równym stopniu pieszych i kierujących pojazdami,
c) tylko pieszych przekraczających jezdnię.

12) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) ustępuje pojazdowi z numerem 3,
b) ustępuje pojazdowi z numerem 2,
c) jedzie ostatni.
skrzyżowanie równorzędne

13) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 2,
b) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3,
c) jedzie pierwszy.
skrzyżowanie ze znakami typu T

14) W tej sytuacji kolejność przejazdu jest następująca:
a) 3-4-1-2,
b) 3-1-4-2,
c) 1-4-3-2.
skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

15) Czy każdy ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadku?
a) nie, gdyż udzielać pomocy mogą jedynie osoby z przygotowaniem medycznym,
b) tak,
c) nie, gdyż za popełnione błędy grozi odpowiedzialność karna.REKLAMY
wstecz