Test numer 27

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


REKLAMY


REKLAMY
1) Dojeżdżając do przejścia dla pieszych na którym ruch jest kierowany i otwarty dla pojazdów, a mimo to na przejściu znajduje się pieszy, kierujący rowerem powinien:
a) kontynuować jazdę,
b) pośpieszyć pieszego sygnałem dźwiękowym,
c) zachować szczególną ostrożność.

2) W strefie zamieszkania, kierujący każdym pojazdem, w tym także rowerem:
a) może jechać z prędkością 15 km/h,
b) może przekroczyć prędkość 20 km/h,
c) może parkować w miejscach dowolnie wybranych.
policjant pisze

3) Kierujący rowerem jest zobowiązany:
a) jechać obok innego uczestnika ruchu,
b) na skrzyżowaniach ustępować pierwszeństwa kierującym samochodami,
c) przestrzegać zasady ruchu prawostronnego.


4) Rowerzysta widząc ten znak:
a) ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony,
b) nie może skręcić w prawo,
c) może skręcić w prawo na najbliższym skrzyżowaniu.
wlot drogi jednokierunkowej5) Znak ten:
a) oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
b) zezwala na wjazd na skrzyżowanie bez zatrzymania, jeżeli drogą z pierwszeństwem nie poruszają się inne pojazdy,
c) oznacza obowiązek ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się tą drogą.
linia warunkowego zatrzymania


6) Ruch jednokierunkowy:
a) jest określony odpowiednim znakiem i dotyczy tylko pojazdów,
b) dotyczy pieszych na chodnikach,
c) dotyczy tylko i wyłącznie rowerów.


7) Kierującemu rowerem zabrania się:
a) jazdy, trzymając kierownicę tylko jedną ręką,
b) omijać pojazdy,
c) zmieniać pasy ruchu bez uprzedniego sygnalizowania tego zamiaru.


8) Który znak wymaga bezwzględnego zatrzymania się?
a)
b)c)
ustąp pierwszeństwa STOP droga z pierwszeństwem9) Rower powinien obowiązkowo posiadać:
a) bagażnik do mocowania ładunków,
b) przynajmniej jeden sprawny hamulec,
c) pompkę do pompowania opon.


10) Znak ten oznacza, że:
a) na drogę nie można wjechać od strony umieszczenia tego znaku,
b) droga jest całkowicie zamknięta dla ruchu,
c) droga jest zamknięta tylko dla pojazdów silnikowych.
zakaz wjazdu


11) Kierujący rowerem, w pierwszej kolejności jest obowiązany poruszać się:
a) ścieżką dla pieszych,
b) po jezdni,
c) po poboczu, chyba że ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.

12) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) ustępuje pojazdowi z numerem 3,
b) ustępuje pojazdowi z numerem 2,
c) jedzie ostatni.
skrzyżowanie równorzędne z tramwajem

13) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 2,
b) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3,
c) jedzie pierwszy.
skrzyżowanie ze znakami

14) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3,
b) jedzie jako pierwszy,
c) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3.
skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

15) Którą z wymienionych czynności należy wykonać przed przybyciem lekarza na miejsce wypadku?
a) zatamowanie krwotoków i opatrzenie ran,
b) nastawienie i unieruchomienie kości,
c) podanie środków przeciwbólowych poszkodowanym.wstecz