Test numer 26

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !

REKLAMY
1) Rowerzysta przejeżdżając przez chodnik ma obowiązek:
a) zawsze używać sygnału dźwiękowego,
b) zsiąść z roweru i go przeprowadzić,
c) jechać powoli i ustępować pierwszeństwa pieszym.

2) Rowerzyście zabrania się:
a) jazdy bez trzymania jednej ręki na kierownicy,
b) rozdzielania kolumn pieszych,
c) jazdy wzdłuż po chodniku w każdych warunkach.
policjant kieruje ruchem

3) Przejeżdżanie lub przechodzenie obok nie poruszającego się uczestnika ruchu to:
a) omijanie,
b) wymijanie,
c) wyprzedzanie.


4) Znak ten oznacza:
a) koniec strefy ograniczonego postoju,
b) drogę z pierwszeństwem przejazdu,
c) koniec drogi z pierwszeństwem przejazdu.
koniec pierwszeństwa przejazdu


5) Przedstawiony znak informuje kierującego pojazdem, że:
a) po wykonaniu manewru skrętu w prawo, nie będzie mu wolno zawracać,
b) po wykonaniu skrętu w prawo, kierujący napotka drogę bez przejazdu,
c) po wykonaniu manewru skrętu w prawo, zabronione jest cofanie.
droga bez przejazdu


6) Kierujący rowerem jest zobowiązany:
a) korzystać z jezdni tylko pod nadzorem i opieką osób dorosłych,
b) przestrzegać przepisów ruchu drogowego,
c) korzystać wyłącznie ze ścieżek dla rowerów.


7) Kierującemu rowerem zezwala się na:
a) jazdę obok innego uczestnika ruchu po jezdni,
b) czepianie się szybszych pojazdów,
c) przewożenie na rowerze w specjalnym siodełku dziecka do lat 9.


8) Który z tych znaków informuje o drodze dla pieszych?
a)
b)c)
zakaz ruchu pieszych dzieci droga dla pieszych9) Włączanie się do ruchu następuje:
a) przy wjeżdżaniu na drogę polną z drogi asfaltowej,
b) przy wjeżdżaniu na boisko szkolne z drogi asfaltowej,
c) przy wjeżdżaniu z podwórka szkolnego na drogę asfaltową.


10) Znak ten zabrania rowerzyście:
a) jazdy rowerem tylko po jezdni,
b) jazdy rowerem tylko po poboczu,
c) jazdy rowerem i po jezdni, i po poboczu.
zakaz wjazdu rowerów


11) Kierujący ruchem na skrzyżowaniu policjant, zwrócony przodem lub tyłem do nadjeżdżającego rowerzysty oznacza:
a) zakaz wjazdu na skrzyżowanie,
b) zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie,
c) uwaga, za chwilę nastąpi zmiana sygnału.

12) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) ustępuje tylko pojazdowi z numerem 2,
b) ustępuje tylko pojazdowi z numerem 3,
c) jedzie ostatni.
skrzyżowanie równorzędne typu T z tramwajem

13) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3,
b) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 2,
c) jedzie ostatni.
skrzyżowanie ze znakami typu T z tramwajem

14) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3,
b) jedzie jako pierwszy,
c) ustępuje pierwszeństwa tramwajowi z numerem 2.
skrzyżowanie z sygnalizacją i tramwajem

15) Pierwszą czynnością, poprzedzającą udzielanie pomocy ofiarom wypadku, powinno być:
a) zadbanie o bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku,
b) wezwanie policji,
c) wezwanie pogotowia ratunkowego.

REKLAMY
wstecz