Test numer 25

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


REKLAMY


REKLAMY
1) Włączając się do ruchu, kierujący pojazdem powinien:
a) zachować ostrożność,
b) ustąpić pierwszeństwa pojazdom już będącym w ruchu,
c) ustąpić pierwszeństwa pieszym, ale tylko wówczas, gdy skręca w lewo.

2) Cofanie pojazdu jest:
a) zabronione w tunelu,
b) dozwolone na moście lub wiadukcie,
c) dozwolone na drodze ekspresowej.
policjant gwiżdże

3) Po skręceniu w lewo, kierujący pojazdem:
a) może zająć dowolny pas ruchu na prawej połowie jezdni dwukierunkowej,
b) powinien zająć lewy skrajny pas ruchu na jezdni jednokierunkowej,
c) powinien zająć najbliższy osi jezdni pas ruchu na drodze dwukierunkowej.


4) Ten znak:
a) ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w prawo,
b) nakazuje jazdę w prawo,
c) ostrzega o innym niebezpieczeństwie za zakrętem.
niebezpieczny zakręt w prawo


5) Te znaki:
a) ostrzegają o 4 niebezpiecznych zakrętach,
b) ostrzegają, że pierwszy zakręt jest w prawo, a drugi w lewo,
c) ostrzegają w sumie o sześciu zakrętach.
niebezpieczne zakręty
ilość zakrętów

6) Dojeżdżając do przystanku tramwajowego bez wysepki, na którym stoi tramwaj, kierujący pojazdem powinien zatrzymać pojazd:
a) tuż przed przejściem dla pieszych przy przystanku,
b) w takim miejscu, aby zapewnić pieszym dojście do tramwaju,
c) na wysokości znaku oznaczającego przystanek.

7) Kierujący rowerem:
a) jest zobowiązany jechać blisko prawej krawędzi jezdni,
b) może jechać dowolnym pasem ruchu - jak mu wygodniej,
c) może zajmować więcej niż jeden pas ruchu.


8) Który z tych znaków zabrania wjazdu rowerem?
a)
b)c)
uwaga rowerzyści STOP zakaz wjazdu rowerów


9) Wyprzedzany rowerzysta:
a) może przyspieszyć,
b) zawsze musi zatrzymać się aby ułatwić wyprzedzanie,
c) może zjechać najbardziej na prawo i w razie potrzeby - zatrzymać się dla ułatwienia wyprzedzania.


10) Znak ten:
a) nakazuje jazdę w lewo,
b) zabrania skręcania w lewo,
c) nie dotyczy rowerzystów.
zakaz skrętu w lewo


11) Wolno Ci wyprzedzać innych:
a) na przejazdach dla rowerzystów i bezpośrednio przed nimi,
b) na przejazdach tramwajowych z wyjątkiem przejazdów o ruchu kierowanym,
c) na skrzyżowaniach typu rondo.

12) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) ustępuje tylko pojazdowi z numerem 3,
b) ustępuje pojazdowi z numerem 2,
c) jedzie jako pierwszy.
skrzyżowanie równorzędne

13) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3,
b) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 2,
c) jedzie ostatni.
skrzyżowanie równorzędne

14) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3,
b) jedzie jako pierwszy,
c) jedzie ostatni.
skrzyżowanie ze znakami typu T

15) Bezpośrednio na ranę można przyłożyć:
a) chusteczkę higieniczną,
b) watę,
c) gazę.wstecz