Test numer 24

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !

REKLAMY
1) Nie wymaga się w rowerze:
a) przerzutek,
b) jednego skutecznie działającego hamulca,
c) światła odblaskowego z tyłu.

2) Rower powinien posiadać:
a) dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,
b) lusterko wsteczne umieszczone po prawej stronie pojazdu,
c) bagażnik z tyłu pojazdu, przeznaczony do przewozu innej osoby.
policjant pokazuje

3) Rowerzysta jadąc ulicą jednokierunkową z wyznaczonym na tej ulicy kontrapasem:
a) powinien poruszać się jedynie kontrapasem, niezależnie od obranego kierunku jazdy,
b) może jechać dowolną częścią ulicy - zależy gdzie jest mniej tłoczno,
c) powinien jechać kontrapasem tylko wtedy, kiedy jedzie "pod prąd".

4) Te znaki:
a) nakazują jazdę prosto,
b) wskazują główną drogę do najbliższej miejscowości,
c) ostrzegają o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną wskazując układ dróg na skrzyżowaniu.
układ dróg podporządkowanych na skrzyżowaniu

5) Kierujący pojazdem widząc ten znak, w razie zbliżania się pociągu powinien zatrzymać swój pojazd:
a) przy tym znaku,
b) co najmniej 10 metrów przed tym znakiem,
c) co najmniej 15 metrów przed tym znakiem.
krzyż św. Andrzeja przed przejazdem wielotorowym


6) Widząc tramwaj wyjeżdżający z pętli po prawej stronie drogi, rowerzysta:
a) ma zawsze przed nim pierwszeństwo, bo tramwaj włącza się do ruchu,
b) musi zawsze ustąpić pierwszeństwa pojazdom szynowym,
c) ustępuje pierwszeństwa jeżeli tramwaj jedzie z jego prawej strony.


7) Dojeżdżając do wyposażonego w wysepkę przystanku na którym stoi tramwaj, kierujący pojazdem powinien:
a) kontynuować jazdę, nie zwracając uwagi na pieszych,
b) zatrzymać pojazd, gdyż piesi mogą w dowolnym miejscu przechodzić na wysepkę,
c) przejechać obok wysepki, zachowując szczególną ostrożność.


8) Który znak ostrzega przed przejściem dla pieszych?
a)
b)c)
uwaga przejście dla pieszych droga dla pieszych przejście dla pieszych


9) Przy wymijaniu, kierujący rowerem jest obowiązany:
a) zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się,
b) zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu (uczestnika ruchu) i w razie potrzeby zmniejszyć prędkość,
c) zachować szczególną uwagę.10) Czy kierujący rowerem obowiązany jest zastosować się do tego znaku:
a) tak,
b) nie,
c) tak, ale tylko w strefie zamieszkania.
zakaz wjazdu motorowerów11) Kierujący rowerem zbliżając się do skrzyżowania dróg równorzędnych ma obowiązek:
a) zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z jego prawej strony, a pojazdom szynowym i uprzywilejowanym będącym w akcji niezależnie od tego, z której strony nadjeżdżają,
b) zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom,
c) zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z jego lewej strony.

12) W tej sytuacji:
a) ostatni opuści skrzyżowanie tramwaj z nr 2,
b) motorowerzysta jadący prosto pojedzie pierwszy,
c) ostatni opuści skrzyżowanie samochód nr 3.
skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

13) Na tym skrzyżowaniu kolejnośc będzie następująca:
a) 4-2-3-1,
b) 1-4-2-3,
c) 1-3-2-4.
skrzyżowanie ze znakami

14) W tej sytuacji:
a) tramwaj z nr 2 pojedzie przed motorowerzystą,
b) tramwaj z nr 3 pojedzie drugi,
c) kolejność będzie następująca: 3-1-2.
skrzyżowanie typu rondo

15) Pierwszą czynnością, poprzedzającą udzielenie pomocy ofiarom wypadku powinno być:
a) wezwanie pogotowia ratunkowego,
b) wezwanie policji,
c) zadbanie o bezpieczeństwo ruchu na miejscu wypadku.
REKLAMY
wstecz