Test numer 23

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


REKLAMY


REKLAMY
1) Czy dziecko w wieku do 7 lat, może korzystać z drogi w strefie zamieszkania bez opieki:
a) tak,
b) tak, ale pod warunkiem, że nie oddala się zbytnio od domu,
c) nie, musi pozostawać pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 lat.

2) Wyprzedzanie pojazdu szynowego powinno się odbywać:
a) tylko z jego prawej strony,
b) tylko z jego lewej strony,
c) z prawej lub lewej strony - jak wygodniej.
policjant

3) Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
a) 5,
b) 15,
c) 10.4) Ten znak ostrzega przed:
a) silnym bocznym wiatrem,
b) bliskością lotniska,
c) lądowiskiem balonów.
boczny wiatr5) Ten znak (namalowany np. na drzewie) oznacza:
a) drogę rowerową poza miastem,
b) zakaz wjazdu rowerów jednośladowych,
c) szlak rowerowy międzynarodowy.
szlak rowerowy międzynarodowy


6) Skrzyżowanie na którym nie ma znaków drogowych i sygnalizatorów świetlnych, nazywamy:
a) skrzyżowaniem dróg prostopadłych,
b) skrzyżowaniem dróg równorzędnych,
c) skrzyżowaniem dróg równoległych.


7) Kierującemu rowerem zabrania się:
a) poruszania się po drodze o zmierzchu,
b) przejeżdżania przez jezdnię wdłuż po przejściu dla pieszych,
c) jazdy z tylko jednym sprawnym hamulcem.


8) Który z tych znaków zabrania wjazdu rowerem?
a)
b)c)
zakaz wjazdu rowerów droga dla rowerów rowerzyści


9) Pieszy, poruszający się po zmierzchu jest obowiązany:
a) używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, na drogach poza obszarem zabudowanym,
b) używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, na wszystkich drogach,
c) używać latarki ze światłem białym skierowanym do przodu, niezależnie od elementów odblaskowych, jeżeli porusza się po jezdni poza obszarem zabudowanym.


10) Ten znak zakazu nie dotyczy rowerów:
a) skręcających na drogę osiedlową, pod warunkiem zachowania przez kierującego szczególnej ostrożności,
b) skręcających na wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów,
c) wielośladowych o szerokości powyżej 0.9 metra, skręcających na drogę dla rowerów.
zakaz skrętu nie dotyczy rowerów


11) Kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania innego pojazdu jadącego po jezdni:
a) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
b) na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,
c) bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany.

12) W tej sytuacji:
a) ostatni opuści skrzyżowanie samochód nr 3,
b) rowerzysta jadący prosto pojedzie pierwszy,
c) tramwaj z nr 2 pojedzie ostatni.
skrzyżowanie ze znakami typu T z tramwajem

13) Na tym skrzyżowaniu:
a) rowerzysta pojedzie pierwszy,
b) najpierw pojedzie tramwaj - ma zawsze pierwszeństwo,
c) kolejność będzie następująca: 3-1-2.
skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

14) W tej sytuacji:
a) ostatnie pojedzie auto z nr 3,
b) tramwaj z nr 2 pojedzie drugi,
c) kolejność będzie następująca: 2-4-3-1.

15) W razie stwierdzenia złamania otwartego należy:
a) jedynie założyć opatrunek osłaniający,
b) unieruchomić dwa sąsiadujące ze sobą stawy,
c) natychmiast mocno naciągnąć kończynę.wstecz