Test numer 22

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !

REKLAMY
1) Rowerzyście zabrania się:
a) korzystania z chodnika w każdych okolicznościach,
b) jazdy po jezdni obok innego rowerzysty,
c) czepiania się innych pojazdów.

2) Zawracanie jest dozwolone:
a) w tunelach, na mostach, wiaduktach i drogach jednokierunkowych,
b) na skrzyżowaniu,
c) na autostradzie.
policjant

3) Upewnienie się, czy nadjeżdża pociąg, obowiązuje podczas przejeżdżania:
a) przez każdy przejazd kolejowy,
b) tylko przez przejazd kolejowy, który nie jest wyposażony w urządzenia zabezpieczające,
c) tyko wtedy, gdy przejazd jest oznakowany znakiem "STOP".4) Znak umieszczony obok oznacza:
a) koniec drogi dwukierunkowej,
b) obowiązek jazdy prosto przez skrzyżowanie,
c) wjazd na drogę jednokierunkową.
nakaz jazdy prosto5) Co powinien zrobić kierujący rowerem widząc ten znak:
a) zawsze zatrzymać się tuż przed tym znakiem,
b) nie zwracać uwagi i jechać dalej, jeśli na skrzyżowaniu nie ma żadnego pojazdu,
c) ustąpić pierwszeństwa jadącym drogą poprzeczną.
STOP


6) Rowerzysta wjeżdżając z drogi żwirowej:
a) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony,
b) jest włączającym się do ruchu,
c) ma obowiązek zawsze się zatrzymać.


7) Kierujący rowerem przed rozpoczęciem jazdy:
a) powinien sprawdzić, czy poprawnie działa hamulec,
b) może jechać bez uprzedniego sprawdzenia stanu technicznego pojazdu,
c) powinien sprawdzić ustawienie lusterka bocznego.


8) Który z przedstawionych znaków zezwala na poruszanie się rowerem?
a)
b)c)
droga ekspresowa droga dla pieszych droga dla rowerów


9) Przewożenie innej osoby jest dozwolone:
a) na specjalnie przystosowanym siodełku,
b) na specjalnie przystosowanym (wzmocnionym) bagażniku,
c) kiedy przewożący ukończył 16 rok życia i posiada prawo jazdy kategorii AM.

10) Kierujący rowerem, widząc sygnał zamieszczony obok:
a) nie może skręcić w prawo,
b) może skręcić w prawo po upewnieniu się, że nie spowoduje utrudnienia ruchu,
c) może skręcić w lewo.
dopuszczenie skrętu na czerwonym świetle

11) Kierujący rowerem bądź samochodem, skręcając w bramę wjazdową:
a) musi ustąpić pierwszeństwa przechodzącemu pieszemu,
b) ma pierwszeństwo przed nadchodzącym pieszym,
c) ustępuje pierwszeństwa pieszemu tylko wtedy, gdy pieszy przechodzący przez chodnik nie widzi nadjeżdżającego pojazdu.

12) W tej sytuacji:
a) ostatni opuści skrzyżowanie pojazd nr 3,
b) rowerzysta pojedzie pierwszy, bo jedzie prosto i znajduje się po prawej stronie tramwaju,
c) kolejność będzie następująca: 2-3-1.
skrzyżowanie równorzędne z tramwajem

13) Na tym skrzyżowaniu:
a) rowerzysta pojedzie pierwszy,
b) kolejność będzie następująca: 3-2-1,
c) najpierw pojedzie tramwaj - ma zawsze pierwszeństwo.
skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

14) W tej sytuacji ostatni pojedzie:
a) motorowerzysta z nr 1,
b) samochód z nr 2,
c) tramwaj z nr 3.
skrzyżowanie typu rondo

15) W razie uczestnictwa w wypadku drogowym, gdy są poszkodowani, rowerzysta powinien:
a) usunąć niezwłocznie pojazdy z jezdni,
b) udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,
c) odjechać - bez uprawnień nie wolno opatrywać rannych.REKLAMY
wstecz