Test numer 21

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


REKLAMY


REKLAMY
1) Kiedy pieszy może korzystać z drogi przeznaczonej tylko dla rowerów:
a) zawsze,
b) tylko wtedy, kiedy nie poruszają się po tej drodze rowerzyści,
c) w razie braku chodnika lub pobocza.

2) Rowerzyście przejeżdżającemu przez przejazd dla rowerów zabrania się:
a) jazdy, trzymając tylko jedną rękę na kierownicy,
b) zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny,
c) wymijania się z innym rowerzystą.
policjant

3) Chodnik lub scieżka dla pieszych, to część składowa:
a) drogi,
b) jezdni,
c) nie określa się.

4) Jeżeli na drodze umieszczony jest ten znak, to zatrzymanie roweru jest:
a) dozwolone za znakiem,
b) dozwolone przed znakiem,
c) dozwolone przed i za znakiem.
początek zakazu


5) W którym kierunku może jechać rowerzysta, jeżeli na drodze znajduje się ten znak:
a) w prawo lub w lewo, skręcając za znakiem,
b) w prawo a potem w lewo, skręcając za znakiem,
c) w prawo lub w lewo, skręcając przed znakiem.
nakaz jazdy w prawo lub w lewo


6) Pieszy to osoba, która:
a) porusza się tylko po chodniku lub poboczu,
b) znajduje się poza pojazdem na drodze, a również jadąca na wrotkach czy deskorolce,
c) jest przewożona pojazdem.


7) Rowerzysta wjeżdżając z drogi rowerowej na pobocze:
a) ma pierwszeństwo przed znajdującymi się tam rowerzystami,
b) ma pierwszeństwo przed pieszymi idącymi tym poboczem,
c) włącza się do ruchu.


8) Który ze znaków dotyczy drogi (ścieżki) dla pieszych?
a)
b)c)
droga dla pieszych zakaz ruchu pieszych przejście dla pieszych9) Włączanie się do ruchu następuje:
a) przy rozpoczynaniu jazdy po przepuszczeniu niewidomego pieszego, który wszedł na jezdnię nie na pasach,
b) przy rozpoczynaniu jazdy po każdym zatrzymaniu się,
c) przy wjeżdżaniu na drogę ze strefy zamieszkania.


10) Znak ostrzega o przejeździe kolejowym, który:
a) może być wyłącznie przejazdem jednotorowym,
b) znajduje się zawsze w odległości 500 metrów od znaku,
c) nie jest wyposażony ani w zapory, ani w półzapory.
przejazd kolejowy bez zapór


11) Uszkodzona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu:
a) zwalnia od obowiązku zachowania szczególnej ostrożności,
b) pozwala wyprzedzać na takim skrzyżowaniu,
c) wskazuje kierującym ustalenie pierwszeństwa przejazdu, przez zwrócenie uwagi na wskazania znaków drogowych.

12) W tej sytuacji:
a) ostatni opuści skrzyżowanie pojazd nr 3,
b) rowerzysta pojedzie pierwszy bo jedzie prosto,
c) rowerzysta musi przejść na chodnik bo inaczej nie da się ustalić pierwszeństwa.
skrzyżowanie równorzędne typu T

13) Na tym skrzyżowaniu:
a) rowerzysta pojedzie pierwszy,
b) kolejność będzie następująca: 3-2-1,
c) najpierw pojedzie motorowerzysta.
skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

14) W tej sytuacji:
a) ostatni pojedzie tramwaj z nr 3,
b) ostatni pojedzie samochód z nr 2,
c) kolejność będzie następująca: 3-2-1.
skrzyżowanie typu rondo

15) Silne krwawienie z tętnicy szyjnej:
a) tamujemy opaską uciskową,
b) tamujemy, dociskając tętnicę palcami w kierunku kręgosłupa,
c) dezynfekujemy wodą utlenioną.wstecz