Test numer 20

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !

REKLAMY
1) Jadąc w kolumnie rowerzystów, musisz pamiętać, że odległość od roweru jadącego przed Tobą:
a) nie jest określona,
b) wynosi 3 metry,
c) musi wynosić do 5 metrów.

2) Odległość między kolumnami rowerzystów:
a) nie jest ustalona,
b) nie może być mniejsza niż 200 metrów,
c) powinna wynosić co najmniej 100 metrów.
policjant

3) Nie musi mieć karty rowerowej osoba, która ukończyła:
a) 13 lat,
b) 17 lat,
c) 18 lat.4) Widząc ten znak, kierujący rowerem:
a) może skręcić w prawo na skrzyżowaniu,
b) może zawrócić na skrzyżowaniu,
c) nie może jechać prosto przez skrzyżowanie.
zakaz skrętu w lewo5) Znak ten oznacza:
a) przejście dla pieszych,
b) wyznaczone miejsce przeznaczone do zawracania dla wszystkich pojazdów,
c) miejsce przejazdu przez jezdnię dla kierujących rowerami.
przejazd dla rowerzystów


6) Rowerzysta może jeździć po jezdni:
a) zawsze,
b) zawsze wtedy, kiedy brak jest ścieżki (drogi) dla rowerów,
c) tylko wtedy, gdy brak jest pobocza, nie nadaje się ono do jazdy, lub ruch roweru utrudniałby ruch pieszych.


7) Rowerzyście wolno korzystać z chodnika:
a) zawsze, kiedy ma na to ochotę,
b) kiedy opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,
c) tylko wówczas, kiedy musi dojechać do swojego domu.


8) Który ze znaków nie dotyczy przejazdu kolejowego?
a)
b)c)
tramwaj przejazd kolejowy bez zapór przejazd kolejowy z zaporami9) Kierującemu rowerem, na przejeździe rowerowym zabrania się:
a) wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd,
b) wjazdu na ten przejazd, bez ustąpienia pierwszeństwa innym użytkownikom drogi,
c) przyspieszania tempa jazdy.

10) Ten znak na sygnalizatorze nie dotyczy:
a) skręcających w lewo,
b) jadących prosto,
c) skręcających w prawo.
sygnał dotyczy jadących prosto lub w prawo

11) 12-latkowi, kierującemu rowerem zabrania się:
a) wyprzedzania innych uczestników ruchu drogowego,
b) jazdy z tylko jednym sprawnie działającym hamulcem,
c) jazdy po alejkach parkowych.

12) W tej sytuacji kolejność jest następująca:
a) 3-1-2,
b) 2-1-3,
c) 3-2-1.
skrzyżowanie równorzędne z tramwajem

13) Na tym skrzyżowaniu:
a) rowerzysta pojedzie pierwszy,
b) kolejność będzie następująca: 3-1-2,
c) najpierw pojadą oba samochody.
skrzyżowanie ze znakami

14) W tej sytuacji:
a) ostatni pojedzie tramwaj z nr 2,
b) ostatni pojedzie samochód z nr 3,
c) znaki są mniej ważne od sygnalizacji świetlnej.
skrzyżowanie ze znakami i sygnalizacją

15) Stosowanie opaski uciskowej:
a) jest konieczne przy obcięciu lub zmiażdżeniu kończyny,
b) powinno mieć miejsce zawsze w przypadku zranienia lub oparzenia skóry,
c) powinno mieć miejsce zawsze w przypadku krwawienia.
REKLAMY
wstecz