Test numer 2

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !

REKLAMY


1) Holowanie roweru przez kierującego innym rowerem:
a) jest niedopuszczalne,
b) jest dozwolone, jeżeli holowany rower jest niesprawny technicznie, np. ma zerwany łańcuch,
c) jest dozwolone, pod warunkiem że kierujący rowerem ciągnącym, ma ukończone 13 lat.

2) Kierujący rowerem ma obowiązek:
a) korzystać ze ścieżek dla rowerów,
b) cały czas podczas jazdy trzymać kierownicę oburącz,
c) jeździć rowerem tylko w dzień.
policjant

3) Pieszy idący po poboczu lub po jezdni, zobowiązany jest iść:
a) prawą stroną drogi,
b) według własnego uznania,
c) lewą stroną drogi.


4) Co oznacza przedstawiony znak:
a) przejście dla pieszych - pasy,
b) przejazd dla rowerzystów,
c) miejsce na jezdni wyłączone z ruchu pojazdów.
P-21 powierzchnia wyłączona z ruchu


5) Przedstawiony znak ostrzega o:
a) zbliżaniu się do odcinka drogi z dwoma jezdniami,
b) miejscu, w którym pierwszeństwo mają pojazdy nadjeżdżające z przeciwka,
c) miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.
znak A-20 ostrzegający przed odcinkiem drogi o ruchu dwukierunkowym


6) W tej sytuacji:
a) wszyscy piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami,
b) jedynie pieszy z nr. 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem,
c) pieszy nr 2 musi przepuścić samochód.
kto ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu - piesi czy auta


7) Włączanie się do ruchu to:
a) wjazd na skrzyżowanie po zapaleniu się zielonego światła,
b) dalsza jazda po przepuszczeniu pieszych,
c) wjazd z podwórka na drogę główną.


8) Który z tych znaków zobowiązuje rowerzystę do ustąpienia pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu?
a)
b)c)
znak D-5 informujący o pierwszeństwie na zwężeniu  znak nakazu C-12 ruch okrężny znak A-7 ustąp pierwszeństwa9) Kierującemu rowerem zabrania się:
a) kierować rowerem wieloosobowym nie mając ukończonych 17 lat,
b) przewozić zakupy na bagażniku,
c) trzymać w określonych sytuacjach kierownicę tylko jedną ręką.10) Znak ten:
a) dotyczy tylko rowerów jednośladowych,
b) dotyczy rowerów jedno i wielośladowych,
c) dotyczy tylko jezdni.
znak B-9 zakazjący wjazdu rowerów jedno i wielośladowych11) Rowerem może kierować osoba, która:
a) ukończyła 12 lat i ma przy sobie legitymację szkolną,
b) ukończyła 10 lat i posiada kartę rowerową,
c) ukończyła 15 lat i ma pisemne upoważnienie od rodziców.

12) W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:
a) jedzie ostatni,
b) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi numer 2,
c) jedzie pierwszy.
skrzyżowanie równorzędne i tramwaj

13) W tej sytuacji rowerzysta z numerem 1:
a) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3,
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2,
c) jedzie pierwszy.
skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

14) W tej sytuacji pierwszy przez skrzyżowanie przejedzie:
a) pojazd numer 1,
b) pojazd numer 2,
c) pojazd numer 3.
skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną

15) Jeżeli konieczne jest unieruchomienie złamanej kończyny, to należy unieruchomić:
a) miejsce złamania i najbliższe stawy,
b) wyłącznie najbliższy złamaniu staw,
c) jedynie samo miejsce złamania.REKLAMY
wstecz