Test numer 19

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


REKLAMY


REKLAMY
1) Jeżeli sygnalizator umieszczony jest po prawej stronie jezdni, to zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału czerwonego może nastąpić:
a) za linią zatrzymania,
b) na środku drogi poprzecznej,
c) przed linią zatrzymania, w razie jej braku - przed sygnalizatorem.

2) W strefie zamieszkania prędkość jest ograniczona:
a) do 20 km/h,
b) do 50 km/h,
c) do 40 km/h.
policjant pisze

3) Najkrótsza droga hamowania jest przy wykorzystaniu:
a) hamulca przedniego,
b) dwóch hamulców jednocześnie,
c) hamulca tylniego.4) Znak ten:
a) oznacza, że zbliżamy się do drogi z pierwszeństwem przejazdu,
b) umożliwia skręcanie na najbliższym skrzyżowaniu w lewo,
c) oznacza skrzyżowanie - wlot drogi jednokierunkowej.
wlot drogi jednokierunkowej


5) Czy rowerzysta może kontynuować jazdę po drodze oznaczonej tym znakiem:
a) może, jeśli ma kartę rowerową od co najmniej trzech lat,
b) przepisy zabraniają ruchu rowerów po tak oznakowanej drodze,
c) może, jeśli ma prawo jazdy i ukończone 18 lat.
autostrada

6) Pieszy, idący poboczem poza obszarem zabudowanym, po zmroku:
a) musi używać elementów odblaskowych,
b) musi iść prawą stroną drogi,
c) ma obowiązek nieść latarkę z zapalonym światłem, skierowaną do przodu.


7) Zabrania się zatrzymywania roweru:
a) na chodniku,
b) na parkingu w strefie zamieszkania,
c) na przejeździe tramwajowym.


8) Który znak informuje Cię, że masz pierwszeństwo przejazdu?
a)
b)c)
niebezpieczne zakręty pierwszeństwo na zwężeniu ustąp pierwszeństwa9) Szczególna ostrożność w ruchu drogowym polega na:
a) bardzo powolnej jeździe przez skrzyżowanie,
b) przechodzeniu przez jezdnię tylko na wyznaczonym przejściu,
c) zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania do warunków i sytuacji na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.10) Znak ten:
a) oznacza przejazd dla rowerzystów,
b) uprzedza o miejscu niebezpiecznym, w którym rowerzyści wyjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają,
c) uprzedza o wzmożonym ruchu pojazdów jednośladowych na odcinku od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania.
rowerzyści11) Rower którym poruszasz się po zmroku, musi być obowiązkowo wyposażony w:
a) światło pozycyjne barwy czerwonej, umieszczone z tyłu roweru,
b) dwa światła odblaskowe barwy żółtej umieszczone w kołach roweru,
c) jedno światło odblaskowe o kształcie trójkąta, barwy czerwonej, umieszczone z tyłu roweru.

12) W tej sytuacji kolejność jest następująca:
a) 3-1-2,
b) 2-1-3,
c) 3-2-1.
skrzyżowanie równorzędne

13) Na tym skrzyżowaniu:
a) rowerzysta pojedzie pierwszy,
b) obowiązuje zasada prawej strony,
c) kolejność będzie następująca: 2-1-3.
skrzyżowanie ze znakami

14) W tej sytuacji jako ostatni pojedzie:
a) tramwaj z nr 2,
b) samochód z nr 3,
c) motorowerzysta z nr 1.
skrzyżowanie typu rondo

15) Przy podejrzeniu złamania kończyny należy:
a) poruszyć kończyną w celu sprawdzenia czy jest złamana,
b) sprawdzić zakres ruchów nieprawidłowych,
c) przystąpić do unieruchomienia kończyny.wstecz