Test numer 17

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


REKLAMY


REKLAMY
1)Rowerzysta jadący po drodze:
a) zawsze może korzystać z jezdni, jeśli będzie jechał bardzo ostrożnie,
b) powinien poruszać się poboczem, chyba, że nie nadaje się ono do jazdy, albo ruch roweru utrudniałby ruch pieszych,
c) zawsze może korzystać z chodnika, jeśli będzie uważał na pieszych.

2) Kierujący rowerem dojeżdżając do skrzyżowania, w pierwszej kolejności stosuje się do:
a) poleceń wydawanych przez znajdującego się tam policjanta,
b) wyświetlanych sygnałów świetlnych,
c) znaków drogowych pionowych.
policjant

3) Który z niżej wymienionych pojazdów nie jest włączającym się do ruchu?
a) wyjeżdżający z drogi oznaczonej znakiem "STOP",
b) wyjeżdżający ze strefy zamieszkania,
c) wyjeżdżający z pobocza na jezdnię.4) Znak ten umieszczony na obszarze zabudowanym nie dotyczy rowerzystów parkujących:
a) na poboczu,
b) na chodniku,
c) w miejscu, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie.
zakaz zatrzymywania5) Pieszy widząc ten znak na obszarze zabudowanym:
a) ma bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdem w każdej sytuacji,
b) może przebiegać przez jezdnię,
c) wchodząc na jezdnię musi upewnić się, czy bezpośrednio przed nim nie nadjeżdża pojazd.
przejście dla pieszych


6) Rowerzyście zabrania się całkowicie:
a) jazdy po poboczu,
b) czepiania się innych pojazdów,
c) jazdy blisko lewej krawędzi jezdni.


7) Do obowiązkowego wyposażenia roweru należą m.in.:
a) błotnik,
b) światło odblaskowe zamocowane w szpychach koła,
c) sygnał dźwiękowy.


8) Który znak ostrzega o utrudnieniu w ruchu?
a)
b)c)
zwężenie drogi droga z pierwszeństwem droga jednokierunkowa9) Jadąc rowerem przez plac (np. parking), na którym nie wyodrębniono chodnika i ruch pojazdów i pieszych odbywa się po tej samej powierzchni:
a) rowerzysta powinien jechać powoli i ustępować pierwszeństwa pieszym,
b) rowerzysta ma pierwszeństwo przed pieszymi,
c) pierwszeństwo nie zostało określone przepisami.10) Po minięciu tego znaku:
a) obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h, aż do najbliższego skrzyżowania,
b) rowerzyści mają obowiązek ustępować pierwszeństwa pieszym,
c) obowiązuje zakaz zatrzymywania się w dowolnym miejscu.
strefa zamieszkania11) Odległość między kolumnami rowerzystów:
a) nie jest ustalona,
b) nie może być mniejsza niż 200 metrów,
c) powinna wynosić co najmniej 100 metrów.

12) W tej sytuacji:
a) pojazdy powinny stosować się do znaków drogowych,
b) tramwaj z nr 2 jedzie pierwszy,
c) pojazd nr 3 ustępuje wszystkim pierwszeństwa.
skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i tramwajem

13) W tej sytuacji kolejność przejazdu jest następująca:
a) 3-1-2,
b) 3-2-1,
c) 1-3-2.
skrzyżowanie ze znakami

14) W tej sytuacji rowerzysta z nr 1:
a) jedzie jako pierwszy,
b) ustępuje tylko pojazdom nr 3 i 4,
c) jedzie ostatni.
skrzyżowanie typu rondo

15) Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy:
a) nie dotykać ofiary, wezwać pomoc,
b) natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie,
c) udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta.wstecz