Test numer 16

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !

REKLAMY
1) Zbliżając się do przejazdu kolejowego, oraz przejeżdżając przez ten przejazd, rowerzysta jest obowiązany:
a) włączyć światła, w które wyposażony jest rower,
b) zsiąść z roweru i przeprowadzić go przez tory,
c) jechać z taką prędkością, aby mógł się zatrzymać w bezpiecznym miejscu gdy nadjeżdża pojazd szynowy.

2) Rowerzyście zabrania się wyprzedzania traktora jadącego po jezdni:
a) na drodze, wzdłuż której nie ma pobocza,
b) jeżeli traktor ciągnie przyczepę,
c) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.
policjant pokazuje

3) Kierujący rowerem w strefie zamieszkania jest obowiązany:
a) ostrzegać wszystkich pieszych przy pomocy sygnału dźwiękowego,
b) utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się tego pojazdu,
c) jechać powoli, z prędkością nie większą niż prędkość pieszego.4) Znak ten:
a) wyznacza miejsce przejścia dla pieszych,
b) ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci, lub o bliskości takiego miejsca,
c) ostrzega kierującego pojazdem o przejściu dla pieszych.
przejście dla pieszych5) Znak ten:
a) zapewnia pieszemu bezpieczeństwo podczas przechodzenia przez jezdnię w każdej sytuacji,
b) dotyczy tylko obszaru zabudowanego,
c) wskazuje miejsce, w którym pieszy powinien, z zachowaniem szczególnej ostrożności, przekroczyć jezdnię.
przejście dla pieszych


6) Rowerzyście, który jest wyprzedzany przez inny pojazd, zabrania się:
a) zwiększania prędkości w czasie wyprzedzania,
b) trzymania kierownicy tylko jedną ręką,
c) zwalniania w czasie wyprzedzania.


7) Kierującemu rowerem w wieku do 18 roku życia, zabrania się:
a) jazdy po chodniku w każdej sytuacji,
b) parkowania na chodniku,
c) jazdy bez karty rowerowej.


8) Który znak oznacza drogę jednokierunkową?
a)
b)c)
nakaz jazdy prosto pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka droga jednokierunkowa9) Dziecko korzystające z drogi, musi znajdować się pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat, gdy samo:
a) nie ukończyło 7 lat,
b) nie ukończyło co najmniej 5 lat,
c) ukończyło 8 lat, lecz ma do pokonania drogę dłuższą niż 500 metrów.10) Znak ten:
a) obowiązuje rowerzystów przez całą dobę,
b) obowiązuje rowerzystów tylko na obszarze zabudowanym,
c) obowiązuje pieszych w godz. od 22.00 do 6.00.
zakaz ruchu w obu kierunkach11) Kierujący rowerem zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego na obszarze zabudowanym, z którego rusza autobus, jest obowiązany:
a) zwiększyć prędkość, aby jak najszybciej minąć autobus i przystanek,
b) zatrzymać się na chodniku,
c) zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem włączenie się do ruchu, jeśli ten sygnalizuje taki zamiar.

12) W tej sytuacji motorowerzysta z numerem 1:
a) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z nr 2,
b) jedzie jako drugi,
c) jedzie ostatni.
skrzyżowanie typu rondo

13) W tej sytuacji rowerzysta z numerem 1:
a) jedzie jako pierwszy,
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z nr 2,
c) jedzie ostatni.
skrzyżowanie równorzędne z tramwajem

14) W tej sytuacji rowerzysta z nr 1:
a) jedzie pierwszy, bo jedzie prosto,
b) ustępuje tylko pojazdowi nr 2,
c) jedzie ostatni.
skrzyżowanie ze znakami typu T

15) Jedną z przyczyn niedrożności dróg oddechowych u nieprzytomnych ofiar wypadku jest:
a) utrata przytomności,
b) skurcz mięśni powodujących zaciśnięcie szczęk,
c) zapadający się na dno gardła język.
REKLAMY