Test numer 15

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


REKLAMY


REKLAMY
1) Przechodząc przez przejście dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką, pieszy:
a) może wejść na przejście i przejść na drugą stronę drogi dopiero, jeżeli uzna, że sytuacja na drodze umożliwia pokonanie obu części przejścia bez zatrzymania,
b) przejście za wysepką powinien traktować jako odrębne i postępować tak, jakby wchodził na nie z chodnika,
c) nie musi zatrzymywać się na wysepce, gdyż po wejściu na przejście przed wysepką ma pierwszeństwo przed pojazdami.


2) Kierującemu rowerem nie wolno wjechać:
a) na drogę osiedlową,
b) na drogę gruntową,
c) na drogę ekspresową.
policjant gwiżdże


3) Rowerzysta może przejechać przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, na którym policjant kieruje ruchem, jeżeli:
a) zapali się zielony sygnał dla jego kierunku ruchu,
b) znajduje się na drodze oznaczonej jako droga z pierwszeństwem przejazdu,
c) policjant da sygnał przejazdu dla jego kierunku ruchu.


4) Kierujący rowerem widząc ten znak:
a) jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi z prawej strony,
b) ma pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony,
c) jest ostrzegany o skrzyżowaniu z drogą jednokierunkową.
skrzyżowanie z drogą podporządkowaną


5) Rowerzysta widząc taki znak:
a) nie może skręcić w prawo,
b) ma obowiązek przepuszczenia pojazdów jadących z prawej strony,
c) może skręcić w prawo.
wlot drogi jednokierunkowej


6) Rowerzysta korzystający z drogi, na której znajdują się dwa pasy ruchu w jednym kierunku i wzdłuż której nie ma pobocza ani drogi dla rowerów, jest obowiązany:
a) jechać jezdnią możliwie blisko jej prawej krawędzi,
b) korzystać z pasa ruchu rzadziej uczęszczanego przez ciężarówki,
c) korzystać z pasa ruchu, na którym jest mniej pojazdów.


7) Rowerzysta wjeżdżający na pobocze z parkingu ustępuje pierwszeństwa:
a) wszystkim pieszym i kierującym poruszającym się poboczem,
b) tylko motorowerom,
c) tylko osobom pieszym i rowerzystom.


8) Który z tych znaków informuje o przejeździe dla rowerzystów?
a)
b)c)
rowerzyści przejazd dla rowerzystów droga dla rowerów9) Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów:
a) jest zawsze zabronione,
b) jest dozwolone wyłącznie na obszarze niezabudowanym na drogach dwujezdniowych w razie braku chodnika lub pobocza,
c) jest dozwolone w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich i pod warunkiem ustępowania miejsca rowerom.10) Znak ten oznacza zakaz:
a) skręcania w prawo na najbliższym skrzyżowaniu,
b) skręcania w prawo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu,
c) skręcania w prawo aż do odwołania znakiem "koniec zakazu".
zakaz skrętu w prawo11) Rowerzysta, który porusza się drogą w czasie mgły, jest obowiązany:
a) włączyć światła, w które rower jest wyposażony,
b) gdy nie ma pobocza prowadzić na piechotę rower, jak najbliżej krawędzi jezdni,
c) wyposażyć rower w dodatkowe światło przeciwmgłowe.

12) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 2 i 4-1-3,
b) 4-3-2-1,
c) 2 i 4-3-1.
skrzyżowanie typu rondo

13) W tej sytuacji rowerzysta z numerem 1:
a) jedzie jako pierwszy,
b) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi z nr 2,
c) jedzie ostatni.
skrzyżowanie ze światłami

14) W tej sytuacji kolejność przejazdu jest następująca:
a) 3-1-2-4,
b) 3-1-4-2,
c) 3-2-4-1.
skrzyżowanie ze znakami

15) Czy osobę ranną można pozostawić na miejscu wypadku drogowego samą?
a) zostawiamy rannego, gdy trzeba udać się po środki opatrunkowe,
b) jeśli nie zemdlał, możemy go zostawić samego,
c) rannego zawsze staramy się zostawić pod opieką, ponieważ jego stan w każdej chwili może się pogorszyć.wstecz