Test numer 14

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !

REKLAMY
1) Przy omijaniu kierujący rowerem jest obowiązany:
a) zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu (uczestnika ruchu) i w razie potrzeby zmniejszyć prędkość,
b) zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się,
c) zachować szczególną ostrożność.


2) Liczba pieszych idących po jezdni w kolumnie obok siebie nie może przekraczać:
a) czterech, a jeśli są to piesi do lat 10 - dwóch,
b) czterech również wtedy, gdy są to piesi do lat 10,
c) sześciu, a jeśli są to piesi do lat 10 - czterech.
policjant gwiżdże


3) Rowerzysta wjeżdżając z drogi rowerowej na pobocze:
a) ma pierwszeństwo przed znajdującymi się tam rowerzystami,
b) włącza się do ruchu,
c) ma pierwszeństwo przed pieszymi.


4) Znak ten:
a) wskazuje miejsce warunkowego zatrzymania,
b) wyznacza miejsce parkingowe,
c) wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu.
linia zatrzymania


5) Rowerzysta, widząc ten znak:
a) musi skręcić w lewo przed znakiem,
b) może, z zachowaniem szczególnej ostrożności skręcić w prawo,
c) musi skręcić w lewo za znakiem.
nakaz skrętu w lewo


6) Kierującemu rowerem zabrania się:
a) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu,
b) jazdy z tylko jednym sprawnie działającym hamulcem,
c) wyprzedzania innych uczestników ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg równorzędnych.


7) W warunkach normalnej przejrzystości powietrza, rowerzysta jest obowiązany używać świateł (stanowiących obowiązkowe wyposażenie roweru) podczas jazdy:
a) przez całą dobę, w okresie od 1 października do ostatniego dnia lutego,
b) przez całą dobę w ciągu całego roku,
c) w tunelu.


8) Który z tych znaków informuje, że znajdujemy się na drodze głównej?
a)
b)c)
droga z pierwszeństwem zakaz wjazdu ustąp pierwszeństwa9) Podczas jazdy po poboczu rowerzysta może:
a) czepiać się innych pojazdów (ułatwia i uprzyjemnia to jazdę),
b) jeździć dowolną stroną drogi - jak mu wygodniej,
c) używać sygnału dźwiękowego celem ostrzeżenia innych uczestników ruchu drogowego.10) Znak ten:
a) dotyczy tylko jezdni,
b) dotyczy pobocza,
c) dotyczy tylko rowerów wielośladowych.
zakaz wjazdu rowerów11) Obowiązkowe wyposażenie roweru powinno obejmować:
a) lusterko wsteczne,
b) z tyłu - w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt, oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające,
c) bagażnik.

12) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 1-3-2,
b) 2-1-3,
c) 2-3-1.
skrzyżowanie równorzędne typu T

13) W tej sytuacji rowerzysta z numerem 1:
a) jedzie jako pierwszy,
b) ustępuje pierwszeństwa tramwajowi z numerem 3,
c) jedzie ostatni.
skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i tramwajem

14) W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:
a) ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3,
b) jedzie jako pierwszy,
c) ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 4.
skrzyżowanie ze znakami

15) Najprościej przywrócić do przytomności osobę która zemdlała, można:
a) polewając jej głowę i twarz wodą,
b) podnosząc i przytrzymując jej kończyny w górze,
c) uderzając ją kilkakrotnie w policzki.
REKLAMY
wstecz