Test numer 13

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


REKLAMY


REKLAMY
1) Ruch prawostronny obowiązuje:
a) wszystkich kierujących pojazdami z wyjątkiem motorowerów i rowerów,
b) wszystkich kierujących pojazdami,
c) tylko kierujących pojazdami silnikowymi.


2) Czy kierujący pojazdem może zawracać na jezdni jednokierunkowej:
a) nie,
b) tak, jeżeli nie utrudni to ruchu innym pojazdom,
c) tak, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.
policjant gwiżdże


3) Jako uprzywilejowanemu, należy ułatwić przejazd każdemu pojazdowi:
a) z napisem "POLICJA",
b) Straży Pożarnej,
c) wysyłającemu niebieski sygnał błyskowy i sygnał dźwiękowy.


4) Znak ten oznacza:
a) początek drogi dwujezdniowej,
b) zakaz wjazdu na lewą jezdnię,
c) pierwszeństwo wjazdu na zwężony odcinek drogi.
pierwszeństwo na zwężeniu


5) Znak ten:
a) zakazuje wjazdu rowerzystom,
b) informuje, że jest to droga dla rowerzystów,
c) ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści mogą przejeżdżać przez jezdnię.
uwaga na rowerzystów


6) Rower powinien być obowiązkowo wyposażony w:
a) żółte światła odblaskowe na kołach,
b) przynajmniej dwa sprawne hamulce,
c) światło pozycyjne barwy czerwonej z tyłu roweru.


7) Włączając się do ruchu musisz:
a) ustąpić pierwszeństwa pojazdom będącym w ruchu tylko z Twojej prawej strony,
b) zachować szczególną ostrożność,
c) zasygnalizować zamiar prawą ręką.


8) Po minięciu którego znaku, trzeba ograniczyć prędkość do 20 km/h?
a)
b)c)
przejście dla pieszych obszar zabudowany strefa zamieszkania9) Pierwszą czynnością przed wykonaniem skrętu w lewo jest:
a) upewnienie się, czy manewr będzie bezpieczny,
b) wyciągnięcie lewej ręki,
c) zbliżenie się do środka jezdni.10) Znak oznacza:
a) wjazd na drogę jednokierunkową,
b) obowiązujący kierunek jazdy cały czas prosto,
c) nakaz jazdy na wprost przez najbliższe skrzyżowanie.
droga jednokierunkowa11) Omijanie jest to:
a) przejeżdżanie obok nie poruszającego się uczestnika ruchu lub przeszkody,
b) przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku,
c) przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.

12) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 4-1-2-3,
b) 4 i 2-1-3,
c) 4-3-2-1.
skrzyżowanie równorzędne z pojazdem uprzywilejowanym

13) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 1-2-3,
b) 3-1-2,
c) 3-2-1.
skrzyżowanie ze znakami typu T

14) W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:
a) ustępuje pierwszeństwa tramwajowi z numerem 2,
b) jedzie jako pierwszy,
c) ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 4.
skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

15) Pierwsza pomoc w przypadkach oparzeń to:
a) gaszenie płonącej odzieży,
b) unikanie chłodzenia oparzonej skóry,
c) wezwanie na pomoc lekarza.wstecz