Test numer 11

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


REKLAMY


REKLAMY
1) Kierującemu rowerem zabrania się:
a) wymijania pojazdów,
b) omijania pojazdów, które zatrzymały się w celu przepuszczenia pieszych,
c) wyprzedzania pojazdów.

2) Postój pojazdu jest dozwolony:
a) na ulicy jednokierunkowej (na obszarze zabudowanym),
b) na moście, wiadukcie, w tunelu,
c) na pasie oddzielającym między jezdniami.
policjant

3) Jeśli klasa wybiera się na wycieczkę rowerową, to:
a) kartę rowerową musi mieć każdy uczestnik wycieczki,
b) osoby jadące w środku kolumny mogą jechać bez karty rowerowej, ale muszą mieć zgodę rodziców lub opiekunów,
c) osoby powyżej 15 roku życia, nie mają obowiązku (jadąc w kolumnie) mieć uprawnień do kierowania rowerem.4) Ten znak na drodze o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h, jest umieszczany zawsze:
a) zaraz przy skrzyżowaniu,
b) w odległości najwyżej 10 metrów od skrzyżowania,
c) w odległości do 25 metrów od skrzyżowania.
ustąp pierwszeństwa


5) Sygnał ten oznacza:
a) zakaz wjazdu,
b) zezwolenie na ruch,
c) że za chwilę zapali się sygnał zielony.
żółte światło na sygnalizatorze

6) Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu:
a) zwalnia od obowiązku zachowania szczególnej ostrożności,
b) jest ważniejsza od poleceń kierującego ruchem,
c) pozwala wyprzedzać na takim skrzyżowaniu.


7) O pierwszeństwie przejazdu na skrzyżowaniu, na którym nie ma żadnych znaków drogowych, decyduje:
a) szerokość jezdni po których jadą pojazdy,
b) prędkość pojazdu,
c) zasada prawej strony.


8) Który ze znaków poziomych na jezdni nie dotyczy skrzyżowania?
a)
b)c)
linia zatrzymania próg zwalniający napis STOP9) Przejeżdżając obok przystanku tramwajowego z wysepką, do której prowadzi przejście, kierujący:
a) może przejechać obok przystanku bez zatrzymania,
b) powinien zawsze zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych,
c) powinien zatrzymać pojazd obok wysepki, na czas postoju tramwaju.

10) Widząc te znaki kierujący pojazdem:
a) ma ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym z przeciwka na zwężonym odcinku drogi,
b) ma pierwszeństwo na najbliższym skrzyżowaniu,
c) ma pierwszeństwo przejazdu przed pojazdami jadącymi z przeciwka na zwężonym odcinku drogi.
pierwszeństwo na zwężeniu drogi

11) Długość kolumny pieszych nie może przekraczać:
a) 50 metrów, a odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 150 metrów,
b) 50 metrów a odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 metrów,
c) 30 metrów a odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 50 metrów.

12) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 3-1-2,
b) 2-3-1,
c) 3-2-1.
skrzyżowanie równorzędne

13) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem 4,
b) pojedzie jako pierwszy,
c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3.
skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

14) W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:
a) ustępuje pierwszeństwa tramwajowi z numerem 2,
b) jedzie jako pierwszy,
c) ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem numer 3.
skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną

15) Omdlenie mija najszybciej, gdy poszkodowany:
a) leży na boku,
b) znajduje się w pozycji półsiedzącej,
c) leży na plecach z uniesionymi rękami i nogami.wstecz