Test numer 10

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !

REKLAMY
1) Droga to:
a) wyłącznie jezdnia z chodnikiem,
b) inaczej jezdnia ograniczona krawężnikiem lub poboczem,
c) wydzielony pas terenu, składający się z jezdni, pobocza, torowisk, przeznaczony do ruchu pojazdów, a także do ruchu pieszych.

2) Podczas jazdy rowerem zabrania się:
a) spożywania posiłków,
b) zdejmowania nóg z pedałów,
c) picia napojów.
policjant pokazuje

3) Przejeżdżając obok stojącego na przystanku autobusu komunikacji miejskiej należy:
a) obowiązkowo zatrzymać się,
b) ograniczyć prędkość i być przygotowanym do zatrzymania się,
c) kontynuować jazdę bez względu na sytuację.4) Widząc ten znak należy:
a) powstrzymać się od wymijania,
b) zachować szczególną ostrożność,
c) uważać, ale znak ten nie dotyczy rowerzysty.
niebezpieczny zakręt w prawo


5) Widząc ten znak kierujący rowerem:
a) jest informowany o zbliżaniu się do zwężenia drogi,
b) wie, że zwężenie drogi jest na odcinku o długości 100 metrów,
c) po przejechaniu 100 metrów ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi z przeciwka.
prawostronne zwężenie będzie za 100 metrów

6) Żółte światło wyświetlane na sygnalizatorze oznacza, że:
a) za chwilę wyświetli się kolor czerwony,
b) za chwilę wyświetli się kolor zielony,
c) za chwilę wyświetli się kolor czerwony z żółtym.


7) Rower nie musi być wyposażony w:
a) przynajmniej jeden sprawnie działający hamulec,
b) bagażnik,
c) światło pozycyjne z przodu.


8) Który ze znaków zabrania wjazdu rowerem?
a)
b)c)
zakaz wjazdu rowerów uwaga rowerzyści droga dla rowerów


9) Przejazd dla rowerzystów to:
a) droga lub ścieżka oznaczona znakami nakazu,
b) skrzyżowanie dróg oznaczone dodatkowo znakami,
c) powierzchnia jezdni lub torowiska oznaczona znakami, przeznaczona do przejeżdżania rowerów.10) Ten znak oznacza:
a) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez postoju,
b) że rowerzysta może przejechać przez skrzyżowanie dopiero na samym końcu, po przepuszczeniu wszystkich innych pojazdów,
c) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem i obowiązek udzielenia pierwszeństwa pojazdom jadącym tą drogą.
STOP - zatrzymaj się choć na chwilę11) Szczególna ostrożność obowiązuje:
a) kierujących pojazdami przy zmianie kierunku jazdy,
b) rowerzystę wyprzedzanego przez inny pojazd,
c) pieszych idących wzdłuż jezdni.

12) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 2-1-3,
b) 2-3-1,
c) 3-1-2.
skrzyżowanie równorzędne

13) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) pojedzie jako pierwszy,
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2,
c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3.
skrzyżowanie ze znakami

14) W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:
a) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2,
b) jedzie jako pierwszy,
c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3.
skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną

15) Do opatrzenia krwawiących ran należy zastosować:
a) wyłącznie jałową gazę,
b) jodynę lub wodę utlenioną,
c) opatrunek uciskowy z gazy lub płótna i bandaża.


REKLAMY
wstecz