Test numer 1

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


REKLAMYREKLAMY
1) Kierującemu rowerem zabrania się:
a) wyprzedzać inne pojazdy,
b) ciągnąć za sobą osobę na wrotkach, sankach lub łyżwach,
c) jechać w kolumnie rowerowej.


2) Jazda rowerzysty po chodniku jest:
a) zawsze zabroniona,
b) zawsze dozwolona,
c) dozwolona przy spełnieniu określonych warunków.
animowany policjant

3) W świetle Kodeksu Drogowego nie jest pieszym osoba, która:
a) pcha rower,
b) wykonuje na drodze czynności przewidziane odrębnymi przepisami - np. kieruje ruchem na skrzyżowaniu lub przeprowadza dzieci przez jezdnię,
c) pcha wózek inwalidzki.4) Znak ten:
a) nakazuje jazdę w prawo lub w lewo za znakiem,
b) nakazuje jazdę tylko w lewo za znakiem,
c) nakazuje jazdę w lewo lub w prawo przed znakiem.
znak C-8 nakazujący jazdę w prawo lub w lewo za znakiem5) Znak ten (w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32) oznacza:
a) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się,
b) miejsce warunkowego zatrzymania pojazdu,
c) miejsce parkingowe.
linia bezwzględnego zatrzymania STOP


6) Widoczna na zdjęciu dziewczynka:
a) musi przeprowadzić hulajnogę przez jezdnię,
b) może przejechać na hulajnodze po pasach,
c) może przejechać po pasach, ale pod warunkiem, że nie ma żadnych pieszych na przejściu.
dziewczyna przed przejściem na hulajnodze


7) Kierującemu rowerem zabrania się:
a) wyprzedzania innych na przejazdach kolejowych,
b) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu w każdych warunkach,
c) korzystania z drogi dla rowerów i pieszych.


8) Który z tych znaków dotyczyć może szkół?
a)
b)c)
znak D-6 przejście dla pieszych znak A-17 ostrzegający przed dziećmi znak C-16 droga dla pieszych9) Kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania innego rowerzysty:
a) w tunelach, na mostach i wiaduktach,
b) z jego lewej strony, kiedy sygnalizuje on zamiar skrętu w lewo,
c) na przejściach dla pieszych, gdy ruch jest kierowany.10) Ten znak oznacza, że:
a) poruszasz się drogą podporządkowaną,
b) masz obowiązek zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem przejazdu w każdym przypadku,
c) poruszasz się drogą z pierwszeństwem przejazdu.
znak A-7: jedziesz drogą podporządkowaną11) Widząc autobus wyjeżdżający z zajezdni na drogę kierujący rowerem:
a) powinien ustąpić pierwszeństwa autobusowi bez względu na to, z której strony wyjeżdża,
b) powinien ustąpić pierwszeństwa autobusowi, jeżeli wyjeżdża on z prawej strony,
c) może przejechać przed nim, gdyż autobus włącza się do ruchu.

12) W tej sytuacji kierujący motocyklem:
a) jedzie ostatni,
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2,
c) jedzie pierwszy.
skrzyżowanie równorzędne

13) W tej sytuacji rowerzysta z numerem 1:
a) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3,
b) ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem numer 2,
c) jedzie pierwszy.
skrzyżowanie ze znakami

14) W tej sytuacji kolejność przejazdu jest następująca:
a) 4 - 1 - 2 - 3,
b) 1 - 2 - 3 - 4,
c) 3 - 4 - 1 - 2.
skrzyżowanie z drogą główną

15) Jeżeli osoba ranna w wypadku drogowym doznała złamania, w którym kość przebiła skórę, to należy:
a) miejsce przebicia skóry opatrzyć jak każdą inną ranę,
b) przy nieznacznym krwawieniu założyć mocny opatrunek uciskowy,
c) wyłącznie unieruchomić kończynę bez opatrunku, by nie wywierała ucisku na kość.wstecz