Każdy motorower powinien być obowi±zkowo wyposażony w:


Lampę ze ¶wiatłem białym
Lampę ze ¶wiatłem czerwonym
¦wiatło odblaskowe
¦wiatło odblaskowe
Sygnał dĽwiękowy
Lusterko wsteczne
Hamulce
Tłumik wydechu