Ciało obce w ranie

UWAGA ! UNIKAJ BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z KRWIĄ POSZKODOWANEGO - ZAŁÓŻ RĘKAWICZKI.

Jeśli ciało obce wystaje tylko kawałek ponad powierzchnię ciała, należy przykryć je grubą warstwą jałowej gazy - można wyciąć otwór na wystający kawałek przedmiotu. Następnie gazę należy zabezpieczyć plastrem lub bandażem.
Jeśli jednak wystający przedmiot jest długi, należy unieruchomić go za pomocą jałowej gazy okładając ją naokoło przedmiotu. Ciało obce można także ustabilizować poprzez obłożenie go rolkami bandaża, zwiniętymi chustami etc. Następnie należy opatrunek zabezpieczyć plastrem bądź bandażem.
W obu przypadkach po zabezpieczeniu rany należy niezwłocznie wezwać pogotowie medyczne lub doprowadzić poszkodowanego do najbliższego punktu medycznego, jeśli stan chorego na to pozwala.

ZAPAMIĘTAJ: Pozostaw ciało obce w ranie, bo:
  • wokół ciała obcego tworzy się obrzęk, więc przedmiot działa jak korek, ograniczając krwotok.
  • podczas wyjmowania (np. szkła) może się ono ułamać i zostać w ranie, co później utrudnia pomoc poszkodowanemu.
  • ciało obce może mieć ostre krawędzie, więc podczas nieumiejętnego wyciągania może dodatkowo poszarpać krawędzie rany.
W tym konkretnym przypadku (przedstawionym na filmie), nie ma potrzeby dzwonić na pogotowie? Poszkodowana nie straciła przytomności i może chodzić... wystarczy, że ktoś ją podwiezie na SOR.


źródło: https://www.szkolenia-bhp24.pl/cialo-obce-w-ranie


PAMIĘTAJ, że po zabezpieczeniu rany należy niezwłocznie wezwać pogotowie medyczne, lub doprowadzić poszkodowanego do najbliższego punktu medycznego, jeœli stan chorego na to pozwala.