Krwotok zewnętrzny

UWAGA ! UNIKAJ BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z KRWIĄ POSZKODOWANEGO - ZAŁÓŻ RĘKAWICZKI.

Pierwsza pomoc przy zranieniach polega przede wszystkim na zatamowaniu krwotoku - najlepiej przy pomocy jałowej gazy, lub - w ostateczności - czystej tkaniny.
W przypadku dużego krwawienia (groźne dla życia krwotoki tętnicze i żylne), bezpośrednio na ranę trzeba założyć opatrunek uciskowy.
Jeżeli taki opatrunek po jakimś czasie przecieka, to należy dołożyć następny i mocniej docisnąć bandaż - zobacz.
Jeśli jest to tzw. krwotok włośniczkowy - spowodowany przez drobne skaleczenia czy otarcia, to pierwsza pomoc sprowadza się do oczyszczenia rany i jej zabezpieczenia plastrem czy jałowym opatrunkiem.

ZAPAMIĘTAJ:
  • nie dotykaj rany palcami ani żadnymi środkami nie jałowymi,
  • nie usuwaj ciał obcych tkwiących w ranie - może to spowodować krwotok,
  • nie przemywaj ran żadnym środkiem odkażającym,
  • nie zakładaj opatrunku zbyt mocno; przy krwawieniu z tętnicy szyjnej należy zatamować krwotok uciskając zranione miejsce dłonią.
  • przy krwotoku z głowy pamiętaj, że nie wolno zakładać opatrunku uciskowego a jedynie osłaniający.
  • jeśli zranienie jest duże i dotyczy kończyny, unieruchom poszkodowanego i ułóż go w pozycji przeciwwstrząsowej, aby zapobiec rozwijaniu się wstrząsu pourazowego - zapewnij mu komfort termiczny i psychiczny; zraniona kończyna jeżeli nie jest złamana, powinna być uniesiona.


źródło: https://www.szkolenia-bhp24.pl/krwotok-online


PAMIĘTAJ, że krwotok zewnętrzny powstaje najczęściej na skutek mechanicznego uszkodzenia tkanek ciała i naczyń krwionośnych. Jest to stan zagrożenia życia, gdyż przerwanie żył czy tętnic powoduje silny wypływ krwi, co może w konsekwencji doprowadzić do śmierci poszkodowanego, dlatego w przypadku intensywnego krwotoku należy wezwać pogotowie ratunkowe (nr 999 lub 112)
Stale kontroluj czynności życiowe poszkodowanego, oraz tętno poniżej miejsca założenia opatrunku.
Jedynie wyjątkowo, w przypadku zmiażdżenia lub odcięcia kończyny, zakłada się opaskę uciskową. Można użyć dętki rowerowej, nie wolno sznurka, drutu itp. - są za wąskie. Opaska nie może być zaciśnięta dłużej niż 1-1,5 h.