Gdy droga główna przebiega przez skrzyżowanie nie na wprost, to informuje o tym tabliczka pod znakami. Tu na drodze głównej s± oba samochody, i to między nimi rozstrzygnie się kto ma jechać jako pierwszy. Zgodnie z "zasad± prawej strony", pierwsze pojedzie auto z nr 3 przed autem z nr 2. Na końcu pojedzie rowerzysta z nr 1.