Gdy droga główna przebiega przez skrzyżowanie nie na wprost, to informuje o tym tabliczka pod znakami. Teraz na drodze głównej jest rowerzysta z nr 1 i samochód z nr 2. Najpierw skrzyżowanie musz± opu¶cić pojazdy będ±ce na drodze głównej - o tym kto pojedzie pierwszy zadecyduje "zasada prawej strony": rowerzysta z nr 1 jedzie pierwszy, bo jest po prawej stronie pojazdu 2. Na końcu pojedzie auto z nr 3 !