Na skrzyżowaniu oznakowanym w ten sposób (tylko znak nakazu) obowiązują takie same zasady jak na skrzyżowaniu dróg równorzędnych. Dlatego jako pierwszy pojedzie tramwaj z numerem 2, później rowerzysta z numerem 1, a na samym końcu kolorowy samochód z numerem 3. Pamiętaj, że na skrzyżowaniu dróg równorzędnych tramwaj ma pierwszeństwo przed innymi pojazdami.