Na skrzyżowaniu oznakowanym w ten sposób (tylko znak nakazu) obowiązują takie same zasady jak na skrzyżowaniu dróg równorzędnych. Pewnie potrafisz teraz wytłumaczyć, dlaczego jako pierwszy pojedzie rowerzysta z numerem 1, a dopiero później samochód z numerem 2 ?