Turniej powiatu wadowickiego 2017
17.09.2017


1. Obowiązek używania elementów odblaskowych w okresie od zmierzchu do świtu dotyczy:
wszystkich pieszych poruszających się poza obszarem zabudowanym, z wyjątkiem osób poruszających się po drodze dla pieszych,
wszystkich pieszych poruszających się poza obszarem zabudowanym,
wszystkich pieszych poruszających się poza obszarem zabudowanym w wieku do lat 15.

2. Do uczestników ruchu drogowego zaliczamy:
tylko osobę pchającą rower po poboczu,
osobę pchającą rower po poboczu, oraz policjanta kierującego ruchem na skrzyżowaniu,
żołnierza żandarmerii wojskowej zabezpieczjącego przemarsz kolumny wojskowej.

3. Rowerzyście zabrania się zawracania:
tylko na odcinku oznaczonym znakiem "zakaz zawracania",
na drodze publicznej,
w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze, lub ruch ten utrudnić.

4. Jeżeli na krawędzi jezdni jest wyznaczona linia przerywana, to:
dopuszcza się zatrzymanie pojazdu na jezdni,
dopuszcza się postój pojazdu na poboczu,
zabrania się zatrzymania pojazdu na jezdni i na poboczu.


5. Czterokołowiec lekki to pojazd, którego masa własna nie przekracza:
350 kg,
400 kg,
450 kg.

6. Osoba poruszająca się samodzielnie na wózku inwalidzkim jest:
pieszym,
kierującym,
kierowcą.

7. Kierujący to osoba, która:
prowadzi kolumnę pieszych,
jedzie wierzchem, albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie,
obie odpowiedzi są prawidłowe.

8. Poruszanie się czterokołowcem po drodze ekspresowej jest:
dozwolone,
zabronione,
dozwolone z wyjątkiem czetrokołowców lekkich.

9. Pieszy przechodząc przez jezdnię, jest obowiązany zachować:
ostrożność,
szczególną ostrożność,
zwiększoną ostrożność.

10. Zmianą kierunku jazdy nazwiemy:
tylko manewr skrętu w lewo lub w prawo,
manewr skrętu w lewo lub w prawo, oraz zawracanie,
tylko zawracanie.

11. Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe wyznaczają:
barwy czerwonej prawą krawędź jezdni, a barwy białej lewą krawędź jezdni,
barwy żółtej prawą krawędź jezdni, a barwy białej lewą krawędź jezdni,
barwy czerwonej prawą krawędź jezdni, a barwy żółtej lewą krawędź jezdni.

12. Rowerzysta trzymający przy uchu podczas jazdy telefon:
popełnia takie samo wykroczenie jak kierowca prowadzący samochód i rozmawiający przez komórkę,
nie popełnia wykroczenia, bo wolno mu przecież jechać trzymając kierownicę jedną ręką,
nie popełnia wykroczenia, ale tylko podczas jazdy ścieżką rowerową.

13. Kierujący rowerem jednośladowym:
może jeździć dowolną częścią drogi,
w obszarze zabudowanym powinien poruszać się wyłącznie po jezdni,
jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza, lub zamierza skręcić.

14. Przedstawiony znak drogowy informuje o:
ruchu pieszych wzdłuż jezdni,
przejściu dla pieszych bezpośrednio za znakiem,
przejściu dla pieszych w odległości od 50 do 100 metrów w obszarze zabudowanym, i od 150 do 300 metrów poza obszarem zabudowanym.


15. Przejeżdżając obok pieszego, idącego wzdłuż drogi po poboczu, kierujący pojazdem powinien:
zachować bezpieczny odstęp,
użyć sygnału ostrzegawczego,
w nocy, w obszarze zabudowanym, zmienić światła mijania na pozycyjne.


16. Zatrzymanie pojazdu, to jego unieruchomienie:
na czas nie dłuższy niż jedna minuta,
niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego na dowolnie długi czas,
najwyżej na 5 minut, nawet jeżeli wynika to z warunków ruchu.

17. Pieszemu nie wolno:
przechodzić przez jezdnię poza przejściem dla pieszych,
przebiegać przez jezdnię,
obie odpowiedzi są prawidłowe.

18. Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego:
jest zabronione na terenie zabudowanym,
jest zawsze zabronione,
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.

19. Który ze znaków zezwala na cofanie:
a b c
a,b,
c,
żaden.

20. Po minięciu którego z tych znaków, nie wolno Ci będzie skręcić w lewo:
a b c
a,
b,
a,b,c.

21. Znak "koniec zakazów" odwołuje:
znak "zakaz wyprzedzania",
znak "zakaz postoju",
wszystkie znaki zakazu.

22. Znak ten oznacza zakaz ruchu rowerów:
tylko na jezdni,
tylko na poboczu,
na jezdni i na poboczu.

23. Przekraczanie jezdni przez pieszego poza wyznaczonym przejściem jest zawsze zabronione na drodze:
dwujezdniowej znajdującej się na obszarze zabudowanym,
bez poboczy,
wzdłuż której znajduje się droga dla rowerów.

24. Za tym znakiem nie mogą jechać:
wózki ręczne,
pojazdy z przyczepami,
wózki rowerowe.

25. Nie zabrania się zatrzymania roweru:
tylko na drodze dla rowerów,
na pasie ruchu dla rowerów,
tylko w śluzie rowerowej.

Jeśli po sprawdzeniu testu, nie widzisz już pytania, to znaczy, że odpowiedź na to pytanie była poprawna!
Test opracował P.M. KPP Wadowice
Przejdź do skrzyżowań