Turniej BRD - 1997/98
Pytanie 1

Rowerzysta, jadąc po ścieżce dla rowerów i pieszych:

A jest obowiązany zachować szczególną ostrożność wobec pieszych i ustępować im pierwszeństwa,
B ma pierwszeństwo wobec pieszych,
C musi ustępować pierwszeństwa tylko osobom niepełnosprawnym.


Pytanie 2

Poszkodowanego, nieprzytomnego który oddycha i ma tętno, układamy:

A na plecach,
B na brzuchu,
C w pozycji bocznej ustalonej.


Pytanie 3

Podaj kolejność przejazdu przez skrzyżowanie:

A 1, 2, 3,
B 1, 3, 2,
C 3, 1, 2.


Pytanie 4

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych o ruchu niekierowanym jest:

A zabronione,
B dozwolone zawsze,
C dozwolone tylko wtedy, gdy nie ma pieszych na przejściu.

Pytanie 5

Podaj kolejność przejazdu przez skrzyżowanie:

A 3, 1, 2,
B 2, 3, 1,
C 1, 2, 3.


Pytanie 6

Jeżeli ofiara wypadku ma tętno lecz nie oddycha, to należy:

A udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta,
B natychmiast rozpocząć masaż serca,
C nie dotykać ofiary.


Pytanie 7

Podaj kolejność przejazdu przez skrzyżowanie:

A 3, 1, 2,
B 3, 2, 1,
C 1, 3, 2.


Pytanie 8

Jeden ratownik prowadzi masaż serca i sztuczne oddychanie w rytmie:

A 2 wdmuchnięcia powietrza, potem 30 uciśnięć mostka,
B 2 wdmuchnięcia powietrza, potem 15 uciśnięć mostka,
C 1 wdmuchnięcie powietrza, potem 20 uciśnięć.


Pytanie 9

Wjeżdżając na przejazd dla rowerzystów przebiegający przez jezdnię:

A musisz pamiętać, że samochody na jezdni mogą do przejazdu zbliżać się z dużą prędkością i nie będą w stanie ustapić Ci pierwszeństwa,
B zawsze możesz liczyć na to, że kierujący pojazdami na jezdni zbliżającymi się do przejazdu zatrzymają się, aby ustąpić Ci pierwszeństwa,
C nie musisz zwracać uwagi na nadjeżdżające jezdnią pojazdy, albowiem masz pierwszeństwo przejazdu.


Pytanie 10

Jazda rowerem po chodniku jest:

A zawsze zabroniona,
B zawsze dopuszczalna, jeżeli rowerzysta uważa na pieszych,
C dopuszczalna, gdy nie ma drogi (ścieżki) dla rowerów, a dopuszczalna prędkość na jezdni dla pojazdów samochodowych jest większa niż 60 km/h.


Pytanie 11

Podaj kolejność przejazdu przez skrzyżowanie:

A 3, 2, 1,
B 1, 3, 2,
C 3, 1, 2.


Pytanie 12

Wymijanie na zwężonym odcinku drogi jest:

A dozwolone bez żadnych ograniczeń,
B zależne od szerokości jezdni oraz sposobu oznakowania tego odcinka,
C zabronione kierującym rowerem.


Pytanie 13

Włączanie się do ruchu następuje:

A przy rozpoczynaniu jazdy po każdym zatrzymaniu się,
B podczas wjeżdżania na jezdnię ze ścieżki dla rowerów na przejeździe dla rowerzystów,
C przy wjeżdżaniu na drogę ze strefy zamieszkania.


Pytanie 14

Znak ten oznacza:

A początek drogi dla rowerów,
B koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi,
C koniec zakazu wyprzedzania przez kierujących rowerami jednośladowymi.


Pytanie 15

Podaj kolejność przejazdu przez skrzyżowanie:

A 3, 2, 1,
B 1, 2, 3,
C 2, 1, 3.


Pytanie 16

Znak ten oznacza, że:

A droga jest zamknięta dla ruchu,
B droga jest zamknięta tylko dla pojazdów silnikowych,
C na drogę nie wolno wjeżdżać tylko od strony umieszczenia tego znaku.


Pytanie 17

Który ze znaków informuje o końcu drogi z pierwszeństwem przejazdu:

A
B
C


Pytanie 18

Znak ten oznacza:

A wjazd na drogę jednokierunkową,
B nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie,
C koniec drogi dwukierunkowej.


Pytanie 19

Masaż serca należy wykonywać przez uciskanie:

A 1/3 dolnej części mostka,
B lewej połowy klatki piersiowej,
C górnej części mostka.


Pytanie 20

Kierującemu rowerem zabrania się jazdy:

A w okularach przeciwsłonecznych,
B bez trzymania nóg na pedałach,
C bez rękawiczek.


Pytanie 21

Jeżeli na drodze umieszczony jest ten znak, to zatrzymanie pojazdu jest:

A dozwolone przed znakiem,
B dozwolone za znakiem,
C zabronione przed i za znakiem.


Pytanie 22

Rowerzyście zabrania się:

A jazdy po poboczu obok innego rowerzysty,
B korzystania z chodnika w każdych okolicznościach,
C czepiania się innych pojazdów.


Pytanie 23

Odległość między rowerami poruszającymi się w kolumnie rowerów jednośladowych:

A nie jest określona,
B nie może przekroczyć 5 metrów,
C nie może przekroczyć 3 metrów,

Pytanie 24

Tramwajowi wyjeżdżającemu z zajezdni na drogę, należy ustąpić pierwszeństwa przejazdu:

A zawsze, bez względu na położenie zajezdni wobec drogi,
B jeżeli zajezdnia jest z prawej strony drogi,
C nie, gdyż tramwaj włącza się do ruchu.


Pytanie 25

W czasie udzielania pierwszej pomocy tętno sprawdza się:

A po obu stronach szyi, używając kciuka i pozostałych palców,
B po jednej stronie szyi, trzema środkowymi palcami,
C kciukiem na przegubie ręki.


14.04.2014