XXXVII powiatowy Turniej BRD - Słupsk
Test rozwiązujesz dzięki uprzejmości Pani Iwony P. - masz 40 minut.
Pytanie 1

Piesi idący jezdnią są obowiązani:

A iść zawsze jeden obok drugiego,
B iść jeden za drugim,
C iść blisko osi jezdni.


Pytanie 2

Rower, aby mógł uczestniczyć w ruchu drogowym musi być wyposażony:

A zawsze w światło pozycyjne barwy białej,
B zawsze w światło pozycyjne barwy czerwonej,
C zawsze w światło odblaskowe barwy czerwonej, kształtu innego niż trójkąt.


Pytanie 3

Liczba pieszych w wieku do 10 lat, idących jezdnią w kolumnie obok siebie, nie może przekraczać:

A 4,
B 6,
C 2.


Pytanie 4

Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, jest dozwolone:

A na każdej drodze, gdy nie ma dużego ruchu pojazdów,
B gdy odległość od przejścia przekracza 100 metrów,
C gdy odległość od przejścia nie przekracza 100 metrów,


Pytanie 5

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem:

A jest dozwolone, jeżeli na jezdni panuje duży ruch samochodowy,
B jest dozwolone, gdy opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,
C jest zawsze zabronione.

Pytanie 6

Uczestnik ruchu drogowego:

A ma obowiązek ułatwić przejazd pojazdowi uprzywilejowanemu,
B nie musi ułatwić przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu,
C ma obowiązek zawsze zatrzymać się, aby ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego,


Pytanie 7

Liczba rowerów jednośladowych, jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:

A 5,
B 10,
C 15.


Pytanie 8

Kierujący rowerem, poruszając się na terenie oznaczonym tym znakiem:

A ma obowiązek ustępować pierwszeństwa pieszemu i poruszać się z prędkością 30 km/h,
B ma obowiązek ustępować pierwszeństwa pieszemu, jeżeli porusza się z prędkością większą niż 20 km/h,
C ma obowiązek ustępować pierwszeństwa pieszemu i poruszać się z prędkością do 20 km/h,


Pytanie 9

Znak ten oznacza:

A wystąpienie obok siebie miejsca przeznaczonego do przechodzenia pieszych i przejazdu rowerzystów w poprzek drogi,
B wystąpienie obok siebie miejsca przeznaczonego do przechodzenia pieszych i przejazdu rowerzystów wzdłuż drogi,
C przejście dla pieszych.


Pytanie 10

Znak ten:

A ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię, lub przez nią przejeżdżają,
B ostrzega o zbliżaniu się do trasy wyścigów rowerowych,
C ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści przejeżdżają wzdłuż drogi.


Pytanie 11

Który znak oznacza drogę jednokierunkową?

A
B
C


Pytanie 12

Znak ten oznacza zakaz ruchu rowerów:

A tylko na jezdni,
B na poboczu,
C na jezdni i na poboczu.


Pytanie 13

W przedstawionej sytuacji (na przejściu dla pieszych):

A osoba prowadząca rower, może poruszać się poza powierzchnią przejścia dla pieszych,
B osoba prowadząca rower jest traktowana jako pieszy,
C jeśli na przejściu nie ma pieszych, rowerzysta może przejechać przez nie, jadąc prawą stroną.


Pytanie 14

Kierującemu rowerem zabrania się:

A jazdy po chodniku w każdych warunkach,
B wykonywania manewrów omijania,
C wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.


Pytanie 15

Przewozić na rowerze inną osobę może:

A tylko dorosły,
B każda osoba posiadająca kartę rowerową,
C osoba, która ukończyła 17 lat i ma uprawnienia do kierowania rowerem.


Pytanie 16

W przedstawionej sytuacji kierujący motorowerem, widząc toczącą się po jezdni piłkę, powinien:

A zachować ostrożność i być przygotowanym do zatrzymania pojazdu,
B nie musi obserwować bawiących się dzieci,
C powinien być pewnym, że dzieci wiedzą, że nie należy wbiegać na jezdnię.


Pytanie 17

Przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, to:

A omijanie,
B wymijanie,
C wyprzedzanie.


Pytanie 18

Kierujący rowerem nie może skręcić w lewo, gdy widzi znak drogowy:

A
B
C


Pytanie 19

Któy ze znaków zabrania wjazdu rowerem:

A
B
C


Pytanie 20

Sygnał dawany przez policjantkę oznacza, że:

A można jechać i iść,
B uwaga, nie można jeszcze jechać i iść, ale za chwilę sygnał zostanie zmieniony,
C należy się rozejrzeć i jechać lub iść.SKRZYŻOWANIA

Pytanie 1

Na tym skrzyżowaniu kierujący:

A rowerzysta musi ustąpić pojazdowi 2 i 3,
B rowerzysta ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 2,
C pojazd 3 przejeżdża ostatni.


Pytanie 2

Na tym skrzyżowaniu:

A kolejność przejazdu to 3, 2, 1,
B kolejność przejazdu to 3, 1, 2,
C kolejność przejazdu to 2, 1, 3.


Pytanie 3

Wskaż pojazd, który opuści przedstawione skrzyżowanie jako ostatni:

A 1,
B 2,
C 3.


Pytanie 4

Prawidłowa kolejność przejazdu pojazdów, to:

A 3, 2, 1,
B 1, 3, 2,
C 2, 1, 3.


Pytanie 5

Rowerzysta z numerem 1 przejeżdża jako:

A pierwszy,
B drugi,
C trzeci.


Pytanie 6

W przedstawionej sytuacji:

A pojazdy 2 i 3 przejeżdżają jako ostatnie,
B jako ostatni przejedzie kierujący pojazdem 1,
C jako pierwszy przejeżdża pojazd 1.


Pytanie 7

W przedstawionej na rysunku sytuacji:

A kierujący pojazdami 2 i 3 mogą jechać równocześnie,
B jako pierwszy pojedzie pojazd nr 1,
C rowerzysta kierujący pojazdem 1, może przejechać wówczas, gdy pojazdy 2 i 3 opuszczą skrzyżowanie.


Pytanie 8

W przedstawionej na rysunku sytuacji:

A kierujący pojazdem nr 4 przejeżdża ostatni,
B kierujący pojazdem nr 1 nie musi zachować szczególnej ostrożności,
C kierujący pojazdem nr 1 ustępuje pierwszeństwa kierującym pojazdami nr 2, 3 i 4.


Pytanie 9

W przedstawionej na rysunku obok sytuacji:

A jako ostatni przejeżdża pojazd nr 3,
B pojazdy 1 i 3 mogą jechać równocześnie,
C pojazd nr 2 przejeżdża jako pierwszy.


Pytanie 10

Kierujący pojazdem nr 1 na takim skrzyżowaniu:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 4,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3.


15.10.2014