Pytanie 1

Podczas jazdy rowerem po drodze publicznej rowerzysta:

A zawsze musi posiadać przy sobie kartę rowerową, bez jakichkolwiek wyjątków,
B jest obowiązany używać na głowie kasku ochronnego,
C jest obowiązany posiadać przy sobie kartę rowerową, jeżeli ukończył 10 rok życia.


Pytanie 2

Kierujący rowerem górskim zakupionym w sklepie bez światła z przodu i z tyłu jest:

A zwolniony z wyposażenia roweru w światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej, ponieważ nie był w nie seryjnie wyposażony przez producenta,
B zwolniony z obowiązku używania świateł podczas jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą, ponieważ nie jest w nie wyposażony,
C obowiązany jest wyposażyć rower w światło z przodu i z tyłu.


Pytanie 3

Pełnoletni rowerzysta, który nie stosuje się do przedstawionego znaku (ograniczenie prędkości do 40 km /h):

A może zostać ukarany przez policjanta mandatem karnym,
B nie może zostać ukarany mandatem karnym ponieważ rower nie jest wyposażony w licznik prędkości,
C nie może zostać ukarany mandatem karnym, ponieważ policjant nie może stosować wobec niego radaru.


Pytanie 4

Na drodze, na której obowiązuje przedstawiony znak (zakaz wyprzedzania):

A rowerzysta nie może wyprzedzać innego rowerzysty,
B rowerzysta może wyprzedzać innego rowerzystę,
C rowerzysta może wyprzedzać ciągnik rolniczy.


Pytanie 5

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych jest obowiązany:

A jechać powoli,
B ustępować miejsca pieszym.
C zachować ostrożność,

Pytanie 6

Przedstawiona na zdjęciu rowerzystka, która przejeżdża rowerem wzdłuż wyznaczonego przejścia dla pieszych:

A postępuje prawidłowo ale tylko wtedy gdy nie ma na przejściu pieszych,
B postępuje prawidłowo gdy zachowuje szczególną ostrożność.
C postępuje niezgodnie z prawem,


Pytanie 7

Do kierowania rowerem uprawnia:

A prawo jazdy kategorii B,
B prawo jazdy kategorii T,
C karta motorowerowa.


Pytanie 8

Przewożenie na rowerze dziecka w wieku do 7 lat jest zabronione:

A na bagażniku umieszczonym z tyłu roweru,
B na ramie.
C w dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę,


Pytanie 9

Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:

A 10,
B 5.
C 15,


Pytanie 10

Z roweru górskiego może korzystać:

A tylko dziecko powyżej 10-tego roku życia,
B tylko osoba posiadająca kartę rowerową.
C osoba pełnoletnia,


Pytanie 11

Przedstawiona na zdjęciu osoba prowadząca wzdłuż wyznaczonego przejścia dla pieszych rower jest traktowana:

A jako pieszy,
B jako uczestnik ruchu.
C jako rowerzysta,


Pytanie 12

Rower musi być obowiazkowo wyposażony w:

A dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,
B bagażnik.
C co najmniej dwa skutecznie działające hamulce (ręczny i nożny),


Pytanie 13

Postawa policjanta regulującego ruchem na skrzyżowaniu:

A zakazuje wjazdu na skrzyżowanie,
B jest odpowiednikiem sygnału czerwonego na sygnalizatorze.
C zezwala na wjazd na skrzyżowanie,


Pytanie 14

Rower musi być obowiązkowo wyposażony w:

A co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec,
B światło odblaskowe barwy białej o kształcie innym niż trójkąt umieszczone z przodu.
C lusterko umieszczone po lewej stronie kierownicy,


Pytanie 15

Znak ten zobowiązuje kierującego rowerem (strefa zamieszkania):

A do jazdy z prędkością 20 km/h,
B do jazdy z prędkością nie większą niż 20 km/h.
C do jazdy z prędkością większa niż 20 km/h,


Pytanie 16

Kierującemu rowerem zabrania się:

A jazdy po wyznaczonym poboczu obok innego uczestnika ruchu,
B jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach.
C czepiania się pojazdów,


Pytanie 17

Pełnoletni rowerzysta, który nie posiada podczas jazdy rowerem po drodze poza obszarem zabudowanym karty rowerowej może:

A zostać ukarany przez policjanta mandatem karnym np. 50 zł,
B bez obaw kierować rowerem, przestrzegając przepisów ruchu drogowego.
C zostać pouczony przez policjanta za popełnione wykroczenie,

Pytanie 18

Rower musi być obowiązkowo wyposażony w:

A z przodu w jedno światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej,
B zestaw narzędzi w specjalnej skrzynce.
C z tyłu w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające,


Pytanie 19

Osoba pełnoletnia jest zwolniona z obowiązku posiadania przy sobie podczas jazdy rowerem karty rowerowej, jeżeli:

A porusza się po drogach wewnętrznych,
B porusza się w strefie zamieszkania.
C porusza się po drogach publicznych,


Pytanie 20

Przedstawiona na zdjęciu rowerzystka, która w trakcie jazdy rowerem po drodze publicznej rozmawia przez telefon komórkowy:

A postępuje prawidłowo gdyż zakaz prowadzenia rozmów podczas jazdy dotyczy tylko kierujących samochodami,
B postępuje niezgodnie z prawem.
C postępuje prawidłowo ponieważ zgodnie z prawem podczas jazdy trzyma jedną rękę na kierownicy,


Pytanie 21

Osoba pełnoletnia, która jest zwolniona z prawnego obowiązku posiadania podczas jazdy rowerem karty rowerowej:

A może popełniać wykroczenia drogowe bez jakichkolwiek konsekwencji prawnych,
B może zapłacić mandat karny za popełnione wykroczenie, które naruszyło bezpieczeństwo ruchu drogowego.
C jest zwolniona z obowiązku znajomości i przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym,


Pytanie 22

Kartę rowerową wydaje osobie, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek 10 lat:

A policjant ruchu drogowego,
B zawsze nauczyciel wychowania komunikacyjnego.
C dyrektor szkoły,


Pytanie 23

Zgodnie z prawem rowerem górskim można:

A poruszać tylko po nierównych drogach pokonując przy tym przeszkody terenowe,
B poruszać się po chodniku jeżeli szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 60 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów.
C poruszać się tylko po drogach dla rowerów,


Pytanie 24

Znak ten oznacza (droga dla rowerów):

A drogę dla rowerów wielośladowych,
B drogę dla rowerów jednośladowych,
C drogę dla motorowerów.