1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi:

A 50 km/h przez całą dobę,
B 60 km/h w godzinach od 22.00 do 6.00,
C 60 km/h w godzinach od 23.00 do 5.00.


2. Znak ten:

A rozdziela pasy ruchu o tym samym kierunku,
B bezwzględnie zabrania wyprzedzania,
C rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych.


3. Kierujący rowerem widząc taki sygnał:

A może skręcić w lewo, po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem i upewnieniu się, że nie utrudni ruchu innym uczestnikom,
B może spodziewać się, że podczas skręcania w lewo i zawracania tor jego jazdy nie będzie kolidował z torem ruchu innych pojazdów,
C może skręcić w lewo bez zatrzymania się przed sygnalizatorem.


4. Za takim znakiem ustawionym poza obszarem zabudowanym zabronione jest:

A zatrzymanie pojazdu na jezdni,
B postój pojazdu,
C zatrzymanie pojazdu na poboczu.


5. Kierującemu motorowerem zabrania się:

A czepiania się pojazdów,
B jazdy poboczem, obok innego uczestnika ruchu,
C jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach.


6. Dopuszcza się zawracanie na:

A autostradzie i drodze ekspresowej,
B skrzyżowaniu lub miejscu do tego przeznaczonym znajdującym się na drodze ekspresowej,
C moście, wiadukcie, w tunelu lub drodze jednokierunkowej.

7. Kierujący jest obowiązany używać świateł mijania:

A przez cały rok,
B w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza,
C w tunelu.


8. Prawo jazdy kategorii AM:

A może otrzymać dziecko, które wykazało się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęło wymagany wiek 13 lat:
B może otrzymać dziecko, które wykazało się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęło wymagany wiek 14 lat:
C otrzymuje każdy po ukończeniu 18 roku życia.


9. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 4:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1,
B ma pierwszeństwo przed pojazdami 2 i 3,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1.


10. W tej sytuacji kierujący pojazdem:

A nr 1 może wyprzedzić pojazd nr 2,
B nr 2 może nie włączać kierunkowskazu,
C nr 1 i 2 powinni zachować szczególną ostrożność,


11. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

A 2,
B 3,
C 4.


12. W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem nr 1:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
C przejeżdża jako pierwszy.


13. W przedstawionej sytuacji kierujący:

A pojazdem nr 1 przejeżdża ostatni,
B pojazdem nr 3 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1,
C pojazdem nr 2 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3 i ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1.


14. Na tym skrzyżowaniu: kierujący pojazdem nr 1:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2 i 4,
B przejeżdża ostatni,
C pojazd nr 3 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2.


15. Widząc ten znak kierujący motorowerem powinien:

A być przygotowany do zatrzymania pojazdu, jeżeli piesi wkraczają na jezdnię,
B zachować tylko ostrożność,
C spodziewać się przejścia dla pieszych po przejechaniu co najmniej 150 metrów, jeżeli dopuszczalna prędkość na drodze przekracza 60 km na godzinę.


16. Znak ten:

A zabrania jazdy w prawo lub lewo,
B zobowiązuje do skręcenia najpierw w lewo, a potem w prawo,
C zobowiązuje do skręcenia w lewo lub w prawo.


17. W tej sytuacji, mając bardzo ograniczoną widoczność, kierujący pojazdem nr 1:

A powinien zachować szczególną ostrożność,
B powinien zapewnić sobie pomoc innej osoby,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2.


18. Po minięciu tego znaku, kierującemu motocyklem nr 1 zabrania się wyprzedzania:

A motocykla,
B autobusu,
C ciągnika rolniczego.


19. W tej sytuacji w celu ostrzeżenia kierujący pojazdem nr 1 może użyć sygnału:

A świetlnego,
B tylko dźwiękowego,
C dźwiękowego lub świetlnego, kilka razy.


20. W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym nr 1 powinien:

A zatrzymać się tuż za znakiem oczekując na możliwość wjazdu na pas 2,
B wykorzystać odcinek pasa 1 do zmiany pasa na 2,
C dojechać do końca pasa 1 i oczekiwać na możliwość wjazdu na pas 2.


21. Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha to należy:

A udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta - usta,
B nie dotykać ofiary, wezwać pomoc,
C natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie.


22. Najczęstszą przyczyną niedrożności dróg oddechowych u nieprzytomnych ofiar wypadku jest:

A zatkanie dróg oddechowych wymiocinami, krwią lub ciałem obcym,
B skurcz mięśni powodujących zaciśnięcie szczęk,
C zapadający się na dno gardła język.

23. W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są ofiary kierujący pojazdem powinien:

A wezwać policję,
B wezwać pogotowie ratunkowe,
C natychmiast przenieść ofiarę wypadku poza drogę.


24. Jak należy ułożyć przytomną ofiar wypadku drogowego, u której podejrzewa się uraz kręgosłupa piersiowego?

A na lewym boku,
B płasko na wznak na twardym podłożu,
C na prawym boku.


25. Do opatrzenia krwawiących ran należy zastosować:

A wyłącznie jałową gazę,
B opatrunek uciskowy z gazy lub płótna oraz bandaża,
C jodynę i gencjanę.