Finał Powiatowy XXXVII Turnieju BRD - Dulowa (pow. Chrzanowski)
Test nadesłała Pani Ewa O. - masz 30 minut na jego rozwiązanie.
Pytanie 1

Pieszy to osoba:

A poruszająca się na wózku inwalidzkim,
B w wieku do 13 lat, kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej,
C kierująca rowerem po poboczu.


Pytanie 2

Korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jednośladowym, jest dozwolone gdy:

A po drodze jeżdżą samochody ciężarowe,
B opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,
C posiada kartę motorowerową.


Pytanie 3

Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych na drodze dwujezdniowej, jest:

A zabronione poza obszarem zabudowanym,
B zabronione na obszarze zabudowanym,
C zawsze dozwolone pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności.


Pytanie 4

Włączając się do ruchu, kierujący rowerem powinien:

A zachować ostrożność,
B ustąpić pierwszeństwa pieszym tylko wówczas, gdy skręca w lewo,
C ustąpić pierwszeństwa pojazdowi już będącemu w ruchu.


Pytanie 5

Pieszy, poruszający się po drodze po zmierzchu, jest obowiązany używać elementów odblaskowych:

A poza obszarem zabudowanym,
B tylko w miejscu nieoświetlonym,
C w obszarze zabudowanym.

Pytanie 6

Jeżeli poniższy znak drogowy jest umieszczony na skrzyżowaniu, to kierujący:

A może wykonać manewr skrętu w lewo,
B nie może zawrócić na następnym skrzyżowaniu,
C może zawrócić na następnym skrzyżowaniu.


Pytanie 7

"Nakaz jazdy prosto" przez skrzyżowanie wyrażony jest znakiem:

A

B
C


Pytanie 8

Kierujący rowerem, zbliżając się do skrzyżowania oznaczonego znakiem:

A ma ustąpić pierwszeństwa przejazdu tylko pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony,
B musi zatrzymać się przed znakiem,
C ma ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu.


Pytanie 9

Znak B-1 "zakaz ruchu" zabrania:

A wjazdu tylko jednośladom,
B ruchu pojazdów w obu kierunkach,
C dotyczy tylko samochodów osobowych.


Pytanie 10

Ten znak:

A wyznacza miejsce przejścia dla pieszych,
B ostrzega o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych,
C ostrzega o wzmożonym ruchu pieszych.


Pytanie 11

Włączanie się do ruchu następuje:

A przy wyjeżdżaniu z drogi podporządkowanej na drogę z pierwszeństwem przejazdu,
B przy ruszaniu, po wcześniejszym zatrzymaniu się przed znakiem STOP,
C przy wjeżdżaniu na jezdnię z pobocza, wyjeżdżaniu na drogę z parkingu.


Pytanie 12

W strefie ruchu, oznakowanej odpowiednimi znakami:

A mają zastosowanie takie przepisy jak w strefie zamieszkania,
B obowiązują przepisy Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,
C możemy kierować tam motorowerem bez uprawnień.


Pytanie 13

Strefa zamieszkania jest to:

A obszar oznaczony odpowiednimi znakami, gdzie piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami,
B obszar w którym kierujący pojazdami mają pierwszeństwo przed pieszymi,
C miejsce gdzie obowiązuje zakaz ruchu pieszych.


Pytanie 14

Na skrzyżowaniu dróg równorzędnych, kierujący rowerem ma obowiązek:

A ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdowi Policji,
B ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom komunikacji miejskiej,
C ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom nadjeżdżającym z jego prawej strony.


Pytanie 15

Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest:

A w każdym przypadku zabronione,
B dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza, albo niemożności korzystania z nich,
C dozwolone w porze dziennej, od świtu do zmierzchu.


Pytanie 16

W tej sytuacji kierujący rowerem:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
C przejeżdża ostatni.


Pytanie 17

Podaj kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu:

A 1,3,2,
B 3,2,1,
C 3,1,2.


Pytanie 18

Na tym skrzyżowaniu rowerzysta przejeżdża jako:

A pierwszy,
B drugi,
C trzeci.


Pytanie 19

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 4:

A przejeżdża ostatni,
B ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 3,
C przejeżdża jako pierwszy.


Pytanie 20

W przedstawionej na rysunku sytuacji:

A kierujący pojazdem nr 2 ma pierwszeństwo przed rowerzystą,
B kierujący pojazdem nr 2 ustępuje pierwszeństwa rowerzyście,
C kierujący pojazdem nr 1 może wyprzedzić pojazd nr 2.


Pytanie 21

Doraźne działanie w przypadku silnego krwawienia ze zranionej kończyny górnej obejmuje:

A zaciśnięcie paska powyżej krwawienia,
B uniesienie kończyny i bezpośrednie uciśnięcie miejsca krwawienia,
C uniesienie kończyny i założenie opaski uciskowej,


Pytanie 22

Podczas jazdy rowerem 11-letni chłopiec przewrócił się i doznał złamania otwartego kości podudzia z obfitem krwawieniem. Jest przytomny i przerażony zaistniałą sytuacją. Co należy zrobić w pierwszej kolejności?

A dokonać stabilizacji uszkodzonej kończyny, poprzez unieruchomienie dwóch sąsiednich stawów,
B zatamować krwawienie,
C zapewnić komfort cieplny - przykrycie kurtką, kocem.


Pytanie 23

Przy podejrzeniu złamania kończyny należy unieruchomić:

A wyłącznie najbliższy złamaniu staw,
B jedynie samo miejsce złamania,
C miejsce złamania i najbliższy złamaniu staw.


Pytanie 24

Stosunek uciśnięć mostka, do ilości sztucznych oddechów u poszkodowanych wynosi:

A 30:2,
B 2:30,
C 1:5.

Pytanie 25

W przypadku krwawienia z nosa należy:

A położyć poszkodowanego na plecach,
B pochylić głowę krwawiącego mocno do przodu, ucisnąć skrzydełka nosa,
C odchylić głowę do tyłu i położyć zimny kompres na kark.


07.10.2014