Etap powiatowy XXXVII Turnieju BRD - Raba Wyżna
Test rozwiązujesz dzięki uprzejmości p. A.N.
Masz 30 minut czasu!


Pytanie 1

Jeśli znak zakazu jest umieszczony pod tablicą miejscowości, to zakaz obowiązuje:

A na odcinku 500 metrów,
B na całym obszarze miejscowości,
C do najbliższego skrzyżowania włącznie.


Pytanie 2

Długość kolumny pieszych nie może przekraczać:

A 50 metrów, a odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 150 metrów,
B 50 metrów, a odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 metrów,
C 30 metrów, a odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 metrów.


Pytanie 3

Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych jest:

A zalecane, gdy włączona jest sygnalizacja świetlna,
B zabronione,
C dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym.


Pytanie 4

Przejeżdżając przez skrzyżowanie ulic z ruchem kierowanym, prędkość jazdy należy:

A maksymalnie zmniejszyć,
B dostosować do prędkości innych pojazdów,
C dostosować do prędkości najwolniej jadącego pojazdu.


Pytanie 5

Kierujący rowerem poza obszarem zabudowanym:

A powinien w miarę możliwości jechać poboczem,
B może jechać dowolną częścią drogi,
C powinien jechać jezdnią.

Pytanie 6

Który z tych znaków zabrania wjazdu rowerów?

A

B
C


Pytanie 7

Czy na drogach o dwóch jezdniach kierujący zawsze jest obowiązany jechać prawą jezdnią?

A tak, chyba że ruch jest skierowany (przy pomocy oznakowania) na lewą jezdnię,
B nie, może jechać lewą jezdnią jeżeli prawa jest zajęta,
C nie, może jechać lewą jezdnią, jeżeli ma zamiar skręcić w lewo.


Pytanie 8

Ten znak:

A jeżeli znajduje się w obrębie skrzyżowania - to dotyczy wszystkich jezdni na tym skrzyżowaniu,
B dotyczy również pojazdów szynowych,
C ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną.


Pytanie 9

Przedstawiony znak zabrania skręcania w lewo:

A na odcinku drogi od tego znaku do najbliższego skrzyżowania włącznie,
B tylko na najbliższym skrzyżowaniu,
C tylko na odcinku 100 metrów od miejsca ustawienia tego znaku.


Pytanie 10

Wyprzedzanie z prawej strony wyprzedzanego pojazdu jest:

A zawsze dozwolone,
B możliwe w określonych warunkach,
C zawsze zabronione.


Pytanie 11

Czy kierujący rowerem musi zastosować się do znaku "zakaz wjazdu motorowerów":

A nie,
B tak, ale tylko w obszarze zabudowanym,
C tak.


Pytanie 12

Jeżeli napotkamy znak drogowy nakazu "droga dla pieszych i dla rowerzystów", gdzie symbole obu tych znaków oddzielone są pionową kreską to:

A pierwszeństwo przed rowerzystami na całej szerokości takiej drogi mają piesi,
B pierwszeństwo należy do tych, których symbol jest po prawej stronie znaku, zgodnie z regułą prawej strony,
C oznacza to, iż ruch pieszych odbywa się po jednej, a ruch rowerzystów po drugiej stronie drogi, zgodnie z oznaczeniem na znaku.


Pytanie 13

Gdy na przejściu dla pieszych wyświetlany jest sygnał zielony, to pieszy:

A może nie zwracać uwagi na pojazdy, gdyż mają one czerwone światło,
B może po takim przejściu przebiegać,
C zawsze musi się upewnić, czy nie nadjeżdża pojazd.


Pytanie 14

Omijanie jest to:

A przejeżdżanie obok nie poruszającego się uczestnika ruchu lub przeszkody,
B przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku,
C przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.


Pytanie 15

Pierwszą czynnością, jaką powinien rowerzysta wykonać przed skrętem w lewo jest:

A wyciągnięcie lewej ręki,
B zbliżenie się do środka jezdni,
C upewnienie się, czy manewr będzie bezpieczny.


Pytanie 16

Ruch prawostronny obowiązuje:

A tylko kierujących pojazdami silnikowymi,
B wszystkich kierujących pojazdami z wyjątkiem motorowerów i rowerów,
C wszystkich kierujących pojazdami.


Pytanie 17

Czy kierujący rowerem może zawracać na jezdni jednokierunkowej:

A tak, jeżeli nie utrudni to ruchu innym pojazdom,
B nie,
C tak, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.


Pytanie 18

Znak oznacza:

A nakaz jazdy na wprost,
B wjazd na drogę jednokierunkową,
C obowiązujący kierunek jazdy na wprost.


Pytanie 19

Włączając się do ruchu musisz:

A zasygnalizować zamiar prawą ręką,
B ustąpić pierwszeństwa tylko pojazdom będącym w ruchu,
C zachować szczególną ostrożność.

Pytanie 20

Rowerzysta skręcając w drogę poprzeczną, przez którą przechodzą piesi:

A jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszym mimo, że nie ma tam wyznaczonego przejścia,
B jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszym korzystającym tylko z przejścia dla pieszych,
C ma przed nimi pierwszeństwo.


Pytanie 21

Na tym skrzyżowaniu:

A kolejność jest następująca: 4,3,2,1,
B pojazdy 3 i 2 mogą jechać równocześnie,
C kolejność przejazdu to: 3,4,1,2.


Pytanie 22

Na tym skrzyżowaniu kolejność będzie następująca:

A 1,4,2,3,
B 1,3,2,4,
C 4,2,3,1.


Pytanie 23

W tej sytuacji:

A ostatni opuści skrzyżowanie tramwaj z nr 2,
B motorowerzysta jadący prosto pojedzie pierwszy,
C ostatni opuści skrzyżowanie samochód nr 3.


Pytanie 24

W tej sytuacji rowerzysta z numerem 1:

A jedzie ostatni,
B jedzie jako pierwszy,
C ustępuje pierwszeństwa tramwajowi z numerem 3.


Pytanie 25

W tej sytuacji kierujący rowerem:

A pojedzie jako pierwszy,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3.


03.06.2014