Etap powiatowy XXXVII Turnieju BRD - Jerzmanowice

Test rozwiązujesz dzięki uprzejmości Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.
Masz 40 minut!

Pytanie 1

Odległość między kolumnami pieszych nie może być mniejsza niż:

A 30 metrów,
B 50 metrów,
C 100 metrów,


Pytanie 2

Uczestnikiem ruchu nie jest:

A dziecko w wieku do jednego roku w samochodzie zaparkowanym na chodniku,
B pieszy znajdujący się na drodze,
C osoba poruszająca się w wózku inwalidzkim, w każdym przypadku,


Pytanie 3

Zakaz wjazdu podany znakiem B-2:

A obowiązuje od miejsca ustawienia znaku,
B obowiązuje od strony ustawienia znaku,
C nie obowiązuje kolumny pieszych.


Pytanie 4

Wymagany wiek do kierowania rowerem wynosi:

A 7 lat,
B 10 lat,
C 13 lat,


Pytanie 5

Kierujący rowerem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa innemu rowerzyście, który jedzie na wprost:

A po jezdni,
B poboczem,
C odpowiedzi a i b są prawidłowe.


Pytanie 6

Kierujący pojazdem, zbliżając się do miejsca oznaczonego znakiem D-6 "przejście dla pieszych", jest obowiązany do:

A zachowania ostrożności,
B zmniejszenia prędkości, tak aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się na przejściu lub na nie wchodzących,
C odpowiedzi a i b są prawidłowe,


Pytanie 7

Zachowanie szczególnej ostrożności jest wymagane w czasie:

A wymijania,
B jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza,
C omijania pieszego.


Pytanie 8

W czasie mgły, zezwala się na ruch po jezdni kolumnie pieszych złożonej z:

A żołnierzy bez elementów odblaskowych, ale z latarkami,
B osób do lat 18 bez elementów odblaskowych ale z latarkami,
C osób powyżej lat 18 używających jednocześnie elementy odblaskowe i latarki.


Pytanie 9

Znak B-20 "stop", oznacza:

A zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
B tylko obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się drogą z pierwszeństwem,
C zakaz wjazdu za znak, bez zatrzymania się przed tym znakiem,


Pytanie 10

Znak B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" nie dotyczy:

A rowerzystów,
B poganiaczy zwierząt,
C odpowiedzi a i b są błędne.


Pytanie 11

Znak B-21 "zakaz skręcania w lewo":

A nie dotyczy rowerzystów,
B zabrania zawracania,
C odpowiedzi a i b są prawidłowe,


Pytanie 12

Znak ten oznacza:

A szlak rowerowy międzynarodowy,
B szlak rowerowy lokalny,
C odpowiedzi a i b są błędne.


Pytanie 13

Podczas wyprzedzania kierujący pojazdem powinien zachować odstęp:

A bezpieczny - od wyprzedzanego samochodu ciężarowego,
B co najmniej 1,5 metra - od wyprzedzanej kolumny pieszych,
C co najmniej 1,5 metra - od wyprzedzanego pojazdu jednośladowego.


Pytanie 14

Przedstawiony obok znak należy do grupy:

A znaków informacyjnych,
B znaków uzupełniających,
C tabliczek do znaków drogowych.


Pytanie 15

Wymijanie jest to:

A przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku,
B przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w kierunku przeciwnym,
C pojęcie wymijania nie jest dokładnie sprecyzowane w prawie o ruchu drogowym.


Pytanie 16

Kierujący to osoba, która:

A kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów,
B pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie,
C odpowiedzi a i b są prawidłowe,


Pytanie 17

Niedostateczna widoczność to widoczność występująca:

A od zmierzchu do świtu,
B od świtu do zmierzchu w szczególnych warunkach atmosferycznych,
C odpowiedzi a i b są prawidłowe,


Pytanie 18

Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiązany korzystać z niego:

A zawsze,
B jeżeli odległość do tego przejścia wynosi 30-50 metrów,
C odpowiedzi a i b są błędne,


Pytanie 19

Przejście dla pieszych, to powierzchnia przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Powierzchnia ta wyznaczana jest na:

A drodze (ścieżce) dla rowerów,
B drodze,
C chodniku,


Pytanie 20

Kierującemu pojazdem nie wolno wjechać na przejazd kolejowy, jeżeli:

A opuszczanie zapór nie zostało rozpoczęte,
B podnoszenie zapór zostało zakończone,
C po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.
SKRZYŻOWANIA

Pytanie 1

Podaj prawidłową kolejność przejazdu:

A tramwaj, rowerzysta,
B rowerzysta, tramwaj,
C mogą jechać równocześnie.


Pytanie 2

Podaj prawidłową kolejność przejazdu:

A 2, 1, 5, 4, 3,
B 3, 5, 2, 1, 4,
C 2, 3, 5, 1, 4.


Pytanie 3

Podaj prawidłową kolejność przejazdu:

A 3, 1, 2,
B 2, 1, 3,
C 1, 2, 3.


Pytanie 4

Podaj prawidłową kolejność przejazdu:

A 2, 5, 1, 3, 4,
B 3, 4, 2, 1, 5,
C 3, 2, 4, 1, 5.


Pytanie 5

Podaj prawidłową kolejność przejazdu:

A 3, 2, 1,
B 1, 2, 3,
C 2, 1, 3.


Pytanie 6

Podaj prawidłową kolejność przejazdu:

A 3, 2, 1, 4,
B 1, 4, 2, 3,
C 4, 1, 2, 3.


Pytanie 7

Podaj prawidłową kolejność przejazdu:

A 2, 1, 3,
B 3, 1, 2,
C 3, 2, 1.


Pytanie 8

Podaj prawidłową kolejność przejazdu:

A pierwszy pojedzie rowerzysta z nr 1,
B pierwszy pojedzie samochód z nr 2,
C samochód z nr 2 nie ustępuje pierwszeństwa przejazdu.


Pytanie 9

Podaj prawidłową kolejność przejazdu:

A 1, 3, 2,
B 2, 1, 3,
C 3, 2, 1.


Pytanie 10

Podaj prawidłową kolejność przejazdu:

A 1, 2, 3,
B 1, 3, 2,
C 2, 3, 1.


01.06.2014