Finał Wojewódzki XXXVII Turnieju BRD - Mikluszowice 2014 r.
Test nadesłał pan A.N. - masz 40 minut na jego rozwiązanie !


Pytanie 1

W tej sytuacji rowerzysta z nr 1:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z lewej strony,
C może skręcić w lewo na skrzyżowaniu.


Pytanie 2

Osoba pchająca rower po jezdni to:

A motorowerzysta,
B pieszy,
C kierujący.


Pytanie 3

Na skrzyżowaniu równorzędnym pierwszeństwo ma pojazd:

A znajdujący się po lewej stronie,
B mający prawą stronę zajętą,
C mający prawą stronę wolną,


Pytanie 4

Dziecko poniżej 10 lat powinno jechać pod opieką osoby dorosłej:

A po lewej stronie jezdni,
B tylko po prawej stronie jezdni,
C tylko po chodniku.


Pytanie 5

Uczestnikiem ruchu drogowego nie jest:

A kierujący pojazdem samochodowym,
B pieszy poruszający się po chodniku,
C policjant kierujący ruchem na skrzyżowaniu.

Pytanie 6

"Nakaz jazdy prosto" przez skrzyżowanie jest wyrażony znakiem:

A

B
C


Pytanie 7

Znak ten oznacza:

A drogę dla rowerów,
B ostrzeżenie przed możliwością napotkania rowerzystów wyjeżdżających na jezdnię,
C przejazd dla rowerów.


Pytanie 8

Część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami to:

A pas ruchu dla rowerów,
B droga dla rowerów,
C pobocze.


Pytanie 9

Rower powinien być wyposażony:

A z tyłu - co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej (może być migające), oraz co najmniej w jedno światło odblaskowe o kształcie innym niż trójkąt,
B w lusterko wsteczne,
C dwa niezależne, skutecznie działające hamulce.


Pytanie 10

Kierujący rowerem, zbliżający się do skrzyżowania, jest obowiązany:

A tylko zachować szczególną ostrożność,
B jeżeli skręca w lewo, ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadacemu z kierunku przeciwnego na wprost, lub skręcającemu w prawo.
C zatrzymać się.


Pytanie 11

Znak ten umieszczony na jezdni (P-4):

A rozdziela pasy ruchu o tym samym kierunku,
B nie zabrania najeżdżania na nią,
C rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych.


Pytanie 12

Zatrzymanie pojazdu na powierzchni wyłączonej (P-21) oznaczone tym znakiem jest:

A dozwolone nie dłużej niż 1 minutę,
B dozwolone, bez opuszczania pojazdu przez kierującego,
C zabronione.


Pytanie 13

Odległość między kolumnami wózków rowerowych nie może być mniejsza niż:

A 100 metrów,
B 200 metrów,
C 300 metrów.


Pytanie 14

Rowerzysta jadący we mgle:

A może wyprzedzić wolno jadący pojazd,
B musi zejść z roweru i prowadzić go, jeżeli nie ma pobocza,
C jest obowiązany korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu.


Pytanie 15

Znak ten wskazuje kierującemu sposób jazdy w związku z zakazem skretu w:

A prawo na najbliższym skrzyżowaniu,
B lewo na najbliższym skrzyżowaniu,
C lewo na następnym skrzyżowaniu,


Pytanie 16

Jak powinien zachować się rowerzysta, kiedy na skrzyżowaniu świeci się światło zielone, a policjant zabrania jazdy?

A jechać dalej, ponieważ ma zielone światło,
B zatrzymać się, ponieważ polecenie policjanta jest ważniejsze od sygnałów świetlnych i znaków drogowych,
C zachować się tak, jak na skrzyżowaniu równorzędnym.


Pytanie 17

Znak C-13 oznacza:

A drogę dla rowerów jednośladowych,
B drogę dla rowerów wielośladowych,
C drogę dla rowerów jednośladowych i wielośladowych,


Pytanie 18

W przedstawionej sytuacji, kierujący pojazdem nr 1 powinien:

A zatrzymać sie tuż za znakiem, oczekując na możliwość wjazdu na pas którym porusza się pojazd nr 2,
B wykorzystać odcinek pasa którym jedzie, do zmiany na pas którym porusza się pojazd nr 2,
C zawsze dojechać do końca pasa którym jedzie i oczekiwać na możliwość wjazdu na pas którym porusza się pojazd nr. 2.


Pytanie 19

Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem uprzywilejowanym skręcającym w lewo,
B powinien opuścić skrzyżowanie jak najszybciej, bez ustępowania pierwszeństwa innym pojazdom,
C ma pierwszeństwo przejazdu przed pojazdem z prawej strony (zielonym).


Pytanie 20

Który pojazd zaliczamy do uprzywilejowanych:

A policji,
B karetki pogotowia,
C straży pożarnej, jadącej do gaszenia pożaru z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi.SKRZYŻOWANIA

Pytanie 1

Na tym skrzyżowaniu, kierujący rowerem z nr 1:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem z lewej strony (straży pożarnej),
B ma pierwszeństwo przed pojazdem z prawej strony (zielonym),
C przejeżdża ostatni.


Pytanie 2

Na tym skrzyżowaniu, kierujący rowerem z nr 1, jadąc na wprost:

A powinien ustąpić pierwszeństwa pojazdowi z prawej strony (zielonemu),
B powinien ustąpić pierwszeństwa pojazdowi z lewej strony (żółtemu), który wykonuje manewr skrętu w prawo,
C ma pierwszeństwo przed pojazdami.


Pytanie 3

Na tym skrzyżowaniu, kierujący rowerem z nr 1:

A powinien ustąpić pierwszeństwa pojazdowi szynowemu,
B ma pierwszeństwo przed innymi uczestnikami ruchu,
C powinien ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu (straży pożarnej).


Pytanie 4

Na tym skrzyżowaniu, kierujący rowerem z nr 1 ustępuje pierwszeństwa:

A czerwonemu samochodowi z nr 2,
B motocykliście z nr 4,
C przejeżdża jako pierwszy.


Pytanie 5

W tym wypadku skrzyżowanie opuści pierwszy:

A rowerzysta z nr 1,
B zielony samochód z nr 2,
C kierujący samochodem osobowym z nr 3.


Pytanie 6

Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem z nr 1:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem z nr 3,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem z nr 4,
C przejeżdża ostatni.


Pytanie 7

Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem z nr 1:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu z nr 2,
B ustępuje pierwszeństwa wszystkim pojazdom,
C jako pierwszy opuszcza skrzyżowanie.


Pytanie 8

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 3 (rowerzysta):

A powinien ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nr 1,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1,
C powinien się zatrzymać i ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom.


Pytanie 9

W tej sytuacji kierujący rowerem z nr 1:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
C opuści skrzyżowanie ostatni.


Pytanie 10

W tej sytuacji rowerzysta z nr 1 powinien:

A ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom,
B ustąpić pierwszeństwa tylko pojazdowi z lewej strony z nr 3,
C ustąpić pierwszeństwa tylko pojazdowi z nr 2.


29.05.2014