XXXVII Turniej BRD - etap powiatowy - Bucz
Test nadesłała Pani Justyna W. - masz 30 minut na jego rozwiązanie.
Pytanie 1

Zabrania się zawracania:

A na skrzyżowaniach,
B w tunelach, na mostach i wiaduktach,
C na drodze dwukierunkowej o dówch pasach ruchu.


Pytanie 2

Powyżej jakiej odległości od przejścia dla pieszych, można przechodzić na drugą stronę jezdni poza przejściem dla pieszych?

A 30 metrów,
B 50 metrów,
C 100 metrów.


Pytanie 3

Przedstawiony znak oznacza:

A nakaz jazdy w prawo przed znakiem,
B nakaz jazdy w prawo za znakiem,
C nakaz jazdy z prawej strony znaku.


Pytanie 4

Który ze znaków oznacza, że pierwszeństwo na zwężonym odcinku mamy my?

A
B
C


Pytanie 5

Do kierowania rowerem uprawniony jest:

A posiadacz karty rowerowej, motorowerowej lub prawa jazdy,
B ktoś, kto ukończył 14 lat,
C ktoś, kto ukończył 10 lat,

Pytanie 6

Który ze znaków należy do grupy znaków zakazu?

A
B
C


Pytanie 7

Widząc na jezdni taki znak, kierujący:

A może zawrócić i skręcić w lewo, jeśli inne znaki tego nie zabraniają,
B nie może zawracać ani skręcać w lewo,
C nie może ominąć lub wyprzedzić innego pojazdu.


Pytanie 8

Parkowanie roweru na chodniku jest:

A dopuszczalne pod warunkiem, że nie obowiązuje tam zakaz zatrzymywania i szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 metra,
B dopuszczalne pod warunkiem, że nie obowiązuje tam zakaz zatrzymywania i szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych jest większa niż 1 metr,
C zabronione.


Pytanie 9

W miejscu, gdzie na jezdni namalowany jest ten znak:

A zezwala się na przejście na drugą stronę jezdni pieszym, oraz na przejazd rowerzystom z zachowaniem szczególnej ostrożności.
B zabrania się przejeżdżania wzdłuż na drugą strone jezdni kierującemu rowerem,
C zabrania się przechodzenia na drugą stronę jezdni pieszemu prowadzącemu rower.


Pytanie 10

Obowiązkowym wyposażeniem roweru nie jest:

A światło odblaskowe tylne,
B lusterko,
C światło pozycyjne tylne.


Pytanie 11

Kierujący rowerem nie może kontynuować jazdy, jeżeli zobaczy znak:

A

B
C


Pytanie 12

Kierujący rowerem nie może:

A poruszać się w kolumnie nie przekraczającej liczby 15 rowerów jednośladowych,
B poruszać się w kolumnie liczącej 20 rowerów jednośladowych,
C jechać trzymając wyłącznie jedną rękę na kierownicy, oraz nogi na pedałach.


Pytanie 13

Osoba pchająca wózek:

A ma obowiązek poruszania się prawą stroną jezdni, tak jak poruszające się pojazdy,
B ma obowiązek poruszania się po chodniku,
C ma obowiązek poruszania się po lewej stronie jezdni, pomimo że przy drodze znajduje się chodnik.


Pytanie 14

Kierujący rowerem, jest obowiązany mieć włączone światła:

A od świtu do zmierzchu,
B w tunelu,
C cały czas podczas jazdy.


Pytanie 15

Podczas wykonywania manewru skrętu w lewo, czynnością którą wykonasz jako pierwszą będzie:

A wystawienie lewej ręki,
B dojechanie do środka jezdni,
C upewnienie się, czy nic nie nadjeżdża z tyłu.


Pytanie 16

Kto z wymienionych osób jest uczestnikiem ruchu drogowego?

A dziecko znajdujące się na placu zabaw,
B kierujący ciągnikiem rolniczym na swoim polu,
C pasażer taksówki poruszającej się po drodze publicznej.


Pytanie 17

Wymijanie, to przejeżdżanie obok:

A uczestników ruchu poruszających się w tym samym kierunku,
B pojazdu poruszającego się w przeciwnym kierunku,
C pojazdu, który zatrzymał się na poboczu w celu zmiany koła.


Pytanie 18

Prowadząc rower po chodniku:

A popełniasz wykroczenie drogowe,
B mimo, że idziesz pieszo, nadal jesteś rowerzystą,
C jesteś osobą pieszą.


Pytanie 19

W tej sytuacji kierujący:

A pojazdami 1 i 2 ustępują pierwszeństwa rowerzystom,
B pojazdem 1 ma pierwszeństwo przed rowerzystami,
C pojazdem 2 ma pierwszeństwo przed rowerzystami.


Pytanie 20

W tej sytuacji zaleca się, aby kierujący pojazdem, zamierzając skręcić w prawo:

A zmienił jak najszybciej pas 2 na 1, bez istotnej zmiany prędkości,
B zmienił pas 2 na 1 tuż przed rozwidleniem drogi,
C zmniejszył prędkość do odpowiedniej dla skrętu po zmianie pasa 2 na 1.


Pytanie 21

W tej sytuacji kierujący pojazdem 3:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem 1,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem 1 i 2,
C przejeżdża ostatni.


Pytanie 22

Kierujący rowerem na tym skrzyżowaniu:

A przejeżdża jako pierwszy,
B ustępuje pierwszeństwa tylko tramwajowi,
C przejeżdża jako ostatni.


Pytanie 23

Jaka jest kolejność przejazdu na przedstawionym skrzyżowaniu?

A 3, 4, 2, 1,
B 4, 2, 3, 1,
C 4, 3, 2, 1.


Pytanie 24

Korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

A jest małe natężenie ruchu pieszych na chodniku,
B na drodze wzdłuż chodnika ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, bez względu na szerokość chodnika,
C warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, mgła).

Pytanie 25

Pieszy w razie braku chodnika:

A może iść lewą stroną jezdni pomimo, że może korzystać z pobocza, lecz musi ustępować miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi,
B może iść lewą stroną jezdni, jeżeli nie można korzystać z pobocza, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi,
C może iść lewą stroną jezdni jeżeli nie można korzystać z pobocza, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi, wtedy nie musi ustępować miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.


12.10.2014