Pytanie 25

W przedstawionej sytuacji, kierujący samochodem osobowym:

A powinien się zatrzymać obok przystanku,
B może przejechać obok przystanku tramwajowego bez zatrzymania,
C musi zatrzymać się przed przejściem dla pieszych.