Pytanie 23

Kierującemu rowerem zabrania się:

A rozdzielania kolumny pieszych,
B jazdy po chodniku w każdych warunkach,
C wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.
Pytanie 24